2023.08.24
Månadens förlagsporträtt: Ejeby Förlag

I månadens förlagsporträtt möter vi inga mindre än Bo, Kajsa och Klara från det familjeägda förlaget Ejeby. Ejeby Förlag har funnits i över 30 år och är särskilt specialiserat på musiklitteratur och notutgivning. De har sin bas Göteborg men försöker så ofta de kan att träffa musikintresserade kunder, körledare och musiker runt om i Sverige och världen genom att delta i olika mässor, utbildningsdagar och evenemang. Musikförläggarna frågade vad Ejeby är allra bäst på som förlag, och fick svaret:

– Vi ger ut böcker om musik, såsom biografier, musikhistoria, essäer, musikteori och musikpedagogik. Dessutom publicerar vi noter, inklusive nyskriven körmusik och vissamlingar. Vi värnar om det småskaliga och lägger stor vikt vid att ha nära kontakt med upphovspersoner och kunder. Vår ambition är att vår utgivning ska präglas av vacker formgivning, hög kvalitet och omsorgsfullt redaktörskap. Vi ger ut titlar som vi anser vara angelägna och originella, oavsett om det handlar om hur musik påverkar hjärnan, en biografi om Cornelis Vreeswijk, tips för körledare eller essäer om jazzimprovisation. Vi strävar efter att sprida värdefull musik i notform och publicerar författare som lyckas fånga och förmedla berättelser om det undflyende fenomenet musik.

Vad är det bästa med förlagsvärlden? 

– Den bästa delen är den goda sammanhållningen. Även om de andra förlagen är våra konkurrenter, betraktar vi dem som vänner och samarbetspartners. Sveriges musikliv gynnas av ett varierat och levande ekosystem av förlag där vi skiljer oss åt på flera sätt men ändå verkar under samma förutsättningar och stöttar varandra.

Vad är det bästa med att vara medlem i Musikförläggarna?

– Det bästa är att kunna glädjas och bekymra sig, resa och delta i konferenser tillsammans med alla andra förläggare i denna speciella bransch! Dessutom ger medlemskapet oss möjlighet att ansöka om olika bidrag, vilket är avgörande för vår verksamhet.

Läs mer om Ejeby Förlag här >