Monica Ekmark utsedd till hedersmedlem i Musikförläggarna
2018.05.07
Monica Ekmark utsedd till hedersmedlem i Musikförläggarna

”Monica Ekmark har bidragit på ett fantastiskt sätt både i föreningens och i Stims styrelse under lång tid. En tid som varit fylld av stora förändringar. Att därtill bli utsedd till musikbranschens viktigaste och mest inflytelserika kvinna säger allt om Monicas bidrag till såväl bransch som förening. Hon har med stor kompetens, klarsynthet och gott ledarskap, visat vägen för vår förening och vår bransch.

Monica Ekmark utses till hedersmedlem i Musikförläggarna.”

Till hedersmedlem kan utses en person som genom långvarigt engagemang har, eller har haft, stor betydelse för musikförlags­branschen, och som på ett förtjänstfullt sätt bidrar, eller har bidragit till, en positiv förändring i frågor om upphovsrätt och musikförläggarnas roll i branschen eller som genom sin visionära syn banar, eller har banat, nya vägar för musikförlagsbranschens utveckling.

Övriga hedersmedlemmar är:
Sture Borgedal
Stikkan Andersson
Kettil Skarby