2012.02.23
Musik omsätter miljarder i Sverige

Tillväxtverket och intresseorganisationen Musiksverige har för första gången någonsin låtit kartlägga den svenska musikbranschens omsättning, både på den inhemska marknaden och på exportmarknaden. Rapporten Musikbranschen i siffror - Statistik för 2010 ingår i Tillväxtverkets arbete med kulturella och kreativa näringar. Rapporten är författad av kunskapsföretaget Volante. Resultatet visar på en inhemsk omsättning på 5,211 miljarder kronor och ett exportvärde på mellan 700 och 800 miljoner kronor.

Musikmarknadens intäkter delas upp i tre huvudkategorier; intäkter från inspelad musik, konsertintäkter och upphovsrättsliga intäkter. Intäkter på den svenska marknaden från inspelad musik uppgick till 1,172 miljarder kronor (23 procent av den totala musikmarknaden). Konsertintäkter uppmättes till 2,760 miljarder kronor (53 procent). Upphovsrättsliga intäkter uppgick till 1,239 miljarder kronor (24 procent).

– I takt med att intresset för de kulturella och kreativa näringarna ökar, växer även behovet av tillförlitlig statistik. Det talas mycket om det svenska musikundret, men vi har hittills inte kunnat visa det i siffror. Faktaunderlag är viktigt, dels för musikbranschen själv, men också som underlag för strategiska beslut för framtiden, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

Den fysiska försäljningen på den svenska marknaden uppgick till 773 miljoner kronor (66 procent) och den digitala försäljningen för 399 miljoner kr (34 procent). Försäljningen av strömmad musik uppgick till 269 miljoner kronor (23 procent) och gick därmed om försäljningen av musik i nedladdat format, som omsatte 130 miljoner kronor (11 procent).

– Nu har vi äntligen en statistisk kartläggning av musikbranschens ekonomi. År 2010 är ett startår, nu kan vi följa branschens utveckling över tid. Kunskapen från sådana jämförelser är viktigare än någonsin i och med att både branschen och musiklyssnandet förändras i så snabb takt, säger Elisabet Widlund, vd för Musiksverige.

Den svenska musikexporten har inte kunnat kartläggas på samma detaljerade nivå i denna studie. Det upphovsrättsliga området svarar för drygt 470 miljoner kronor. Cirka 150 miljoner kronor är hänförliga till den inspelade musikens område och när det gäller konsertintäkter från utlandet rör vi oss någonstans mellan 100 och 200 miljoner kronor i uppskattade intäkter för 2010. Totalt uppgår den svenska musikbranschens exportintäkter till mellan 700 och 800 miljoner kronor.

Läs rapporten här: www.musiksverige.org/fakta