2018.12.03
Musikbranschen i siffror - året 2017

Under Musikdagen 2018 presenterade Linda Portnoff rapporten ”Musikbranschen i siffror” – en sammanställning av svensk musikbransch, året 2017.

Bakom rapporten står organisationen Musiksverige och här finns hela rapporten. Några highlights ur statistiken:

• Den svenska musikbranschens intäkter i Sverige och från utlandet uppgick under 2017 till 10,7 miljarder kronor och ökade med drygt sju procent, motsvarande 429 miljoner kronor, jämfört med föregående år.
• Musikexporten stod 2017 för 2,1 miljarder kronor och ökade med sex procent jämfört med föregående år. Sedan 2009 har musikexporten fördubblats, från cirka en till två miljarder kronor.
• Musikbranschens totala intäkter utgjordes 2017 till 56 procent av konsertintäkter (cirka 6 miljarder kronor), 25 procent av upphovsrättsliga intäkter (knappt 2,7 miljarder kronor) och 19 procent av intäkter från inspelad musik (cirka två miljarder kronor).
• På sju år, mellan 2009 och 2017, har den svenska musikbranschens intäkter i Sverige och från utlandet ökat med drygt 60 procent motsvarande drygt 4 miljarder kronor.