Musikbranschens intäkter ökar rekordartat men vem får del av musikmiljarderna?
2016.10.18
Musikbranschens intäkter ökar rekordartat men vem får del av musikmiljarderna?

Den svenska musikbranschens intäkter fortsätter att öka och når nu över 9 miljarder kronor. På sex år, mellan 2009 och 2015, har den svenska musikbranschens intäkter i Sverige och från utlandet ökat med 40 procent. Men trots att trenden pekar uppåt för musikbranschens alla delar – marknaden för inspelad musik, upphovsrättsmarknaden och konsertmarknaden – är det långt ifrån alla som får del av intäktsökningarna.

– Ur ett ekonomiskt perspektiv finns ett fåtal vinnare och desto fler förlorare i musikbranschens hit-drivna ekonomi. Ur ett mångfaldsperspektiv är det både angeläget och bråttom att finna vägen fram till en hållbar framtid för den svenska musikbranschen, säger Linda Portnoff, vd, Musiksverige.

Den svenska musikbranschens intäkter i Sverige och från utlandet uppgick under 2015 till 9,2 miljarder kronor, vilket är en miljard mer än föregående år och motsvarar en ökning på 13 procent.

Det är huvudsakligen tre faktorer som förklarar det senaste årets miljardökning. För det första är intresset i Sverige fortsatt starkt för konserter med världsartister. Konsertintäkterna ökade med 14 procent från år 2014, vilket är den största uppmätta ökningen någonsin på konsertområdet sedan Musiksveriges mätningar började 2007. För det andra ökade musikexporten med 21 procent jämfört med föregående år till 1,7 miljarder. Den drevs av svenska låtskrivares och producenters internationella framgångar i kombination med en gynnsam växelkursutveckling för den svenska kronan.

Den tredje förklaringen hänger ihop med utvecklingen generellt på onlineområdet. Marknaden för inspelad musik omsatte två miljarder kronor vilket är en ökning på 12 procent mot föregående år. Förklaringen ligger främst i ökade intäkter från strömmad musiklyssning samt ökade intäkter från utlandet. Samtidigt ökade den fysiska försäljningen för första gången sedan mätningarna 2009, om än med bara en procent, och musikbolagen i Sverige har idag större intäkter från vinylförsäljning än vad de har från YouTube.

– Vi ser en ojämn fördelning av musikintäkterna på två plan – dels är intäkterna distribuerade på ett sådant sätt att majoriteten av pengarna som vi talar om här hamnar hos ett fåtal, stora aktörer medan den resterande delen fördelas på många, mindre aktörer. En annan utmaning är att stora delar av musikens värde hamnar långt utanför musikindustrin – till exempel i händerna på utländska digitala plattformsjättar, säger Linda Portnoff.

Musikbranschens totala intäkter på 9,2 miljarder kronor utgjordes 2015 till 53 procent av konsertintäkter (4,8 miljarder kronor), 25 procent av upphovsrättsliga intäkter (2,3 miljarder kronor) och 22 procent av intäkter från försäljning av inspelad musik (2 miljarder kronor).

Läs mer här.