2013.01.14
Musikdatabas för all världens musik snart verklighet

Idén till GRD kommer ursprungligen från EU, och målet är att den globala verkdatabasen ska tillhandahålla något som aldrig tidigare funnits: en komplett och officiell presentation av de globala ägarförhållandena till musikaliska verk. När GRD är igång kommer det innebära avsevärda besparingar för musikskaparna, genom att man undviker dubbelarbete i form av parallell databehandling i verkregister i flera olika länder.

Arbetet med den världsomspännande musikdatabasen har gått snabbt framåt under 2012. Projektet beräknas slutföras 2015.

Projektet styrs av GRD:s arbetsgrupp, som består av representanter från 14 olika organisationer för musikskapare, musikförlag, upphovsrättsorganisationer, digitala musiktjänster och deras respektive branschorganisationer (1). Sammanlagt är närmare 30 företag och organisationer representerade och ett hundratal personer runt om i världen är direkt involverade i arbetet.

– GRD kommer vara till mycket stor nytta för bland annat företag som vill kunna distribuera musik på nätet i många olika länder. Samtidigt säkerställer GRD att de som skrivit text och musik får betalt för sitt arbete på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt, säger Kenth Muldin, vd för Stim.

Tretton upphovsrättsorganisationer för musik stöder projektet ekonomiskt, med kunnande och genom åtkomst till databaser (2). Projektet leds av Deloitte med stöd från ICE och FastTrack, som levererar de tekniska lösningarna.

(1) - APRA, GEMA, PRS for Music, SACEM, STIM, CISAC, Sony/ATV/EMI Music Publishing, Universal Music Publishing, Warner Chappell Music, ICMP, ECSA, Google, iTunes och Omnifone.

(2) - APRA, ASCAP, BMI, BUMA, GEMA, PRS for Music, STIM, SACEM, SOCAN, SABEM, SGAE, SIAE och UBC.