2018.05.07
Musikförläggarna har uppdaterat sin uppförandekod

Efter höstens uppmärksammanden under #metoo och #närmusikentystnar, har det kommit förslag från medlemmar i Musikförläggarna att uppdatera uppförandekoden med en tydlig skrivning gällande diskriminering. Styrelsen lade förslag till Musikförläggarnas stämma att uppdatera föreningens uppförandekod med ett sådant avsnitt, vilket också beslutades på gårdagens årsstämma. Texten är tagen från diskrimineringslagen och gäller alla arbetsgivare:

Medlem ska vidare inom sin verksamhet motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Här finns uppförandekoden att läsa i sin helhet.

Musikförläggarna har sedan ett år tillbaka en supporttjänst dit man kan vända sig för att exempelvis få hjälp med att skriva planer och policies och att få stöd i sin chefsroll när det gäller jämställhet. Supporttjänsten är öppen för alla musikförlag och drivs av jämställdhetsbyrån Management by Kerstin. Här finns mer information om supporten.

Efter höstens uppmärksammanden under #metoo och #närmusikentystnar, har det kommit förslag från medlemmar i Musikförläggarna att uppdatera uppförandekoden med en tydlig skrivning gällande diskriminering. Styrelsen lade förslag till Musikförläggarnas stämma att uppdatera föreningens uppförandekod med ett sådant avsnitt, vilket också beslutades på gårdagens årsstämma. Texten är tagen från diskrimineringslagen och gäller alla arbetsgivare:

Medlem ska vidare inom sin verksamhet motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Här finns uppförandekoden att läsa i sin helhet.

Musikförläggarna har sedan ett år tillbaka en supporttjänst dit man kan vända sig för att exempelvis få hjälp med att skriva planer och policies och att få stöd i sin chefsroll när det gäller jämställhet. Supporttjänsten är öppen för alla musikförlag och drivs av jämställdhetsbyrån Management by Kerstin. Här finns mer information om supporten.