Musikförläggarna startar rapporteringstjänst för kränkningar och sexuella övergrepp
2018.03.19
Musikförläggarna startar rapporteringstjänst för kränkningar och sexuella övergrepp

Musikförläggarna startar nu rapporteringstjänsten ”Jag rapporterar” dit den som upplevt kränkningar, sexuella trakasserier och övergrepp i musikbranschen kan vända sig. Syftet med rapporteringen är att sammanställa antalet händelser och att Musikförläggarna på sikt ska kunna sätta in rätt förebyggande insatser.

Våren 2017 startade Musikförläggarna en supporttjänst för jämställdhet i musikbranschen. Till den vänder sig både kvinnor och män, och vi såg en stor ökning av supportärenden efter #metoo. För att ge ytterligare service till förlagen, utökar vi nu med en rapporteringstjänst dit den som själv har utsatts för, eller har bevittnat att någon annan utsatts för, kränkningar, trakasserier eller övergrepp uppmanas rapportera.

Det går bra att rapportera incidenter rörande vilken situation och vilken aktör som helst, så länge det är något som skett inom ramen för arbetet. Rapporteringstjänsten är öppen för alla som jobbar på musikförlag. Den som anmäler till rapporteringstjänsten är helt anonym, men om man vill bli kontaktad för att få vägledning kan man välja att ange sina uppgifter. Vägledningen ges av Management by Kerstin.

De rapporter som kommer in sammanställs månadsvis till Musikförläggarna och visar enbart antal händelser. Ingen kommer att namnges i sammanställningen, varken den som rapporterar, den som utsatts eller den rapporteringen gäller. Musikförläggarna får heller inte reda på vilket förlag rapporteringen avser.

Använd rapporteringstjänsten här:
https://goo.gl/forms/HvXRAQIvfiLbhNro1
Eller via mail/telefon till:
Camilla Wagner, camilla.wagner@mbkerstin.se, 070-0901157
Petra Nedfors, petra.nedfors@mbkerstin.se, 070-9599026.

Jämställdhetssupporten
Musikförläggarna startade upp för cirka ett år sedan vänder sig till anställda på de svenska musikförlagen och finns till för alla som behöver en extern och oberoende part att diskutera jämställdhetsfrågor med. Det kan exempelvis vara frågor kring hur man kan förebygga en ojämställd möteskultur på arbetsplatsen, hur man arbetar med sitt ledarskap eller råd om hur man hanterar sexuella trakasserier. Vägledning för hur en jämställdhetspolicy ska skrivas, hur den ska implementeras och efterlevas på bästa sätt är andra exempel på vad supporttjänsten kan hjälpa till med.

Jämställdhetsbyrån Management by Kerstin anlitades för att driva supporttjänsten och har nu även fått det utökade uppdraget att ta hand om rapporteringstjänsten. Management by Kerstin grundades 2013 av jämställdhetskonsulterna Camilla Wagner och Petra Nedfors, som har lång erfarenhet av att driva förändringsarbete för mer jämställda arbetsplatser.