2018.02.15
Musikskoleavtalet 2018

Kopieringsavtalet för kommunala musik- och kulturskolor har förlängts och gäller för kalenderåret 2018 med en KPI-justering av tariffen. Från och med 2018 gäller avtalet kalenderår, och inte längre läsår.

Ersättning för det avtal som omfattar endast ensembleundervisning är 26,36 kronor exklusive moms per elev. Ersättning för det avtal som omfattar både individuell- och ensembleundervisning är 43,56 kronor exklusive moms per elev.

Förhandlingen om mellan musikorganisationerna och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om nya villkor och mer ändamålsenliga regler kommer att fortsätta under 2018.

Senast den 28 mars 2018 ska valet av avtal göras till Bonus Copyright Access. Här kan du läsa mer om kopieringsavtalet och hur kommunen gör för att välja avtal.