2013.09.20
Nu kan man rapportera spelningar i närradion

Enligt Stim är försöket till för musik som inte spelas någon annanstans än just i närradion, och ska fungera som ett komplement till den ordinarie musikrapporteringen. Musikförläggarna pratade med Stims fördelningschef, Fredrik Lomäng, om detta, syftet med försöket och lite om hur själva rapporteringen går till.

Varför görs detta försök och vad är ambitionen?
Inom vissa avräkningsområden använder vi på Stim ett system som innebär att vi inte vet exakt vilken musik som spelas, men som ändå ger en rimlig spegling av musikutbudet. Det innebär tyvärr att vi inte får med exakt varje verk som framförs. Dessa avräkningsområden är - av kostnadsskäl - för små för att utökad musikrapportering av faktiskt framförd musik ska vara rimlig. Därför prövar vi nu en ny metod för att få in information om vilken musik som spelas, och kunna betala ut pengar för just den. Vi ser att det är viktigt för förtroendet för Stim att vi kan fördela så exakt som möjligt. Samtidigt kan vi inte ha fördelningsmodeller som kostar mer än vad det finns medel till att dela ut.

Ni säger att denna rapportering är till för musik som inte spelas någon annanstans än i närradio. Vad tror ni försöket kommer påvisa?
Förhoppningsvis leder försöket till att musik som spelas enbart i närradion kommer till vår kännedom och att den därigenom kan få betalt. Men vi vet inte hur mycket musik det rör sig om, som inte spelas någon annanstans. Det är en av anledningarna till att det här är ett försök.

Hur går rapporteringen till? Ligger det på närradiostationerna att skicka in spellistor? Är några minutvärden satta?
Rapporteringen av spelningarna görs av våra anslutna medlemmar via Mina sidor på stim.se. Den som rapporterar anger i vilken station musiken har spelats, vilket verk som har framförts och hur många framföranden som har skett.

Några minutvärden är inte satta, däremot tittar vi på hur stor del av musikanvändningsområdets intäkt som utgör basen. Utbetalningen räknas ut utifrån bl.a. storleken på närradiostationen. Det är viktigt att påpeka att utbetalningsvärdena tyvärr inte kommer att bli så höga, med tanke på de relativt sett låga intäkterna per station och den stora musikmängd som finns totalt i stationerna. I december 2013 kommer det gå att rapportera spelningar av musik som framförts i närradion under det första halvåret 2013.

Vilka är det som vanligtvis sänder närradio?
Närradio är inte Sveriges Radio (inklusive P4), eller privat lokalradio, som även brukar kallas reklamradio eller kommersiell radio. Den privata lokalradion består av 103 stationer som alla betalar en statlig koncessionsavgift. Närradiostationer betalar däremot inte någon koncessionsavgift. Närradio sänds som regel över den egna kommunen, och består främst av ideella föreningar och trossamfund på orten. Kommersiella företag beviljas inte tillstånd att sända närradio.

Myndigheten för radio och TV uttrycker definitionen av närradio på ett bra sätt:

Närradio är föreningslivets lokala radiosändningar. Närradioföreningar, ideella föreningar och registrerade trossamfund kan få tillstånd om de har anknytning till sändningsområdet.

En närradioförening är en sammanslutning av flera tillståndshavare i ett sändningsområde för gemensamma närradioändamål. Föreningen företräder ofta tillståndshavarna vid kontakter med sändarägare, myndigheter och upphovsrättsorganisationer.

Om försöket blir lyckat; kommer det bli möjligt att rapportera för webbradio etc. i framtiden? Vad är ett lyckat försök för er?
Det är för tidigt att svara på det i dagsläget. Men om utvärderingen visar många positiva effekter, vill vi givetvis titta på om metoden kan användas även på andra områden