2007.01.11
Ny föreningsjurist

Johan Bergby har närmast före anställningen på SMFF arbetat på Andrén Bratt Eversheds Advokatbyrå i Stockholm. Dessförinnan var han under fyra år anställd på Wistrand Advokatbyrå, en av Sveriges största advokatbyråer. Innan han knöts till Wistrand Advokatbyrå arbetade han dessutom på en mindre advokatbyrå i Lund vid namn Advokat Carl-Olof Lindberg AB.

Johan Bergby är 36 år, med tio års erfarenhet från arbete på advokatbyrå. Hans huvudsakliga arbetsområden är upphovsrätt, insolvensrätt och allmän affärsjuridik.

Johan har dessutom ett stort musikintresse och arbetade under sin studietid som bandbokare på bl.a. Lunds nation i Lund. Hans musikintresse ledde honom till upphovsrätten/immaterialrätten, vilket är det område inom juridiken som med åren kommit att bli hans yrkesmässiga huvudintresse. Bland sina klienter har han haft bolag och artister inom musikbranschen, upphovsmän, reklambyråer och IT-bolag. Han anlitas också som föreläsare i upphovsrätt, bl a är han kursansvarig för och föreläsare på en fempoängskurs i musikjuridik vid Lunds universitet.

SMFF:s styrelse hälsar Johan varmt välkommen till SMFF:s kansli, där han kommer att jobba tillsammans med föreningens nya kanslichef Nutta Hultman och administratören Johanna Lundborg (som började sin anställning i augusti 2006).

Det är styrelsens övertygelse att Johan, med sin erfarenhet av arbete med upphovsrättsliga frågor och kunskap om branschen och goda förhandlingsförmåga, kommer att tillföra SMFF och dess medlemmar den breda juridiska kompetens som föreningen både på kort och lång sikt behöver tillgång till.

Johan börjar sin nya anställning i månadsskiftet mars/april.