2024.05.30
Ny informationsbroschyr från Musikförläggarna

Musikförläggarna har tillsammans med sin arbetsgrupp för kopiering och upplåtelse (KU-gruppen) tagit fram en ny informationsbroschyr om notkopiering och upphovsrätt. I broschyren återfinns bland annat grundläggande information om upphovsrätten samt konkreta tips på vad man får och inte får göra när det kommer till att kopiera upphovsrättsskyddat material.

Broschyren riktar sig till alla som på något sätt använder och kopierar upphovsrättsskyddad musik i sin dagliga verksamhet, vilket kan innefatta alla från lärare och körledare till kyrkomusiker och journalister medflera.

Informationsbroschyren finns tillgänglig både som fysisk upplaga och som digital pdf.

Här finns den digitala versionen att ladda ner >

Den fysiska upplagan kommer bland annat att delas ut gratis vid olika mässor, tillställningar och evenemang som Musikförläggarna eller något av våra medlemsförlag tillhandahåller.

Kontakta: linus.frobom@musikforlaggarna.se för mer information.