2013.12.17
Ny medlem: Snowflake Music Publishing

Vi har pratat lite med Jocke Björklund, en av ägarna och den som står för det kreativa arbetet på förlaget.

Vilka är Snowflake Music Publishing? Berätta lite om verksamheten, upplägg, ambitioner mm?
Snowflake Music Publishing föddes ur bolaget Snowflake Music, som är ett musikproduktionsbolag. Snowflake Music har specialiserat sig på att fungera som en brygga mellan Ryssland och Sverige (men även hela den internationella musikindustrin) genom att tillhandahålla en kreativ plattform där alla kan mötas och verka efter varandras ambitioner, kunskaper och mål.

Efter att i många år ringt runt till låtskrivare och förlag för att hitta låtar att förmedla till ryska artister som jag jobbade med, började jag fråga mig själv varför jag pitchar andras låtar hela tiden. Vore det inte betydligt enklare och effektivare att sitta på en egen katalog att arbeta med? Detta, i kombination med att jag lyckades signa min första låtskrivare för 1,5 år sedan, blev startskottet till Snowflake Music Publishing. Idag har vi tre stycken låtskrivare exklusivt, samt två till som är på väg in i dagarna. Verksamheten är än så länge väldigt liten, men bitarna faller på plats allteftersom med admin, sub publishers, partners osv.

Även om vi har ett väldigt bra kontaktnät i Ryssland via Snowflake Music, så är det inte tänkt att förlaget endast ska verka där. Ambitionen är att jobba world wide i slutändan, precis som de flesta andra svenska förlag gör idag. Sverige är väldigt framgångsrika när det gäller att ha upphovsmän/producenter som verkar internationellt, vilket jag själv lyckats göra genom åren. Detta är något vi kommer att bygga steg för steg. Så här i uppstarten har vi valt att fokusera på Japan, Korea, Ryssland och Sverige. Ett par samarbeten i Australien och Tyskland har precis inletts också. Japan har vi inte valt på grund av att alla riktar sina blickar dit just nu utan för att jag sedan tidigare haft egna verk utgivna där vilket gjorde det relativt lätt att sätta upp bra möten med nyckelpersoner i branschen när vi startade upp där.

Vi är tre delägare i Snowflake Music Publishing. Jag själv (Jocke Björklund), som innehar den kreativa rollen att få förlaget att rulla. Min bakgrund kortfattat är att jag jobbat som både upphovsman och producent sedan tidigt 90-tal (Ace of Base ”Happy Nation”, Jennifer Paige, Agnes, Danni Minogue m.fl.). Jag har varit signad som upphovsman av Murlyn Songs och därefter av EMI Music Publishing Scandinavia av Fredrik Olsson. Måste inflika att de fem år på Murlyn Songs med en uppsjö av co-writes är något av det roligaste jag varit med om. Häri ligger också grunden till mitt nätverk att kunna starta upp ett förlag, något som jag definitivt har Pelle Lidell att tacka för.

Alena Björklund är vårt ansikte utåt mot den ryska marknaden. Hon har en större roll i Snowflake Music (produktionshuset), men är såklart även involverad i pitchningen av låtar till de projekt vi jobbar med. Hon har sju år som artist i Ryssland som bakgrund. Därefter blev hon manager för mig som producent mot den ryska marknaden när hon flyttade till Stockholm 2003.

Fredrik Leetma är ordförande och jobbar med att utveckla förlaget rent strategiskt. Med ett stort intresse för musik och 20 års erfarenhet inom bankvärlden, där han haft många ledande positioner, så är Fredrik ett starkt tillskott för oss kreativa vildhjärnor.

Vad har ni för syn på musikförlagsvärlden?
Musikförlagsvärlden har varit och är under en stor förändring just nu i och med den digitala omställningen. Det viktigaste för en förläggare idag är att vara med och påverka hur vi bättre kan ta till vara på alla våra upphovsmäns intressen.

Vad är en musikförläggares viktigaste uppgift?
Beror väl lite på vilken typ av förlag man är. Men från vår synvinkel, som agerar mer som ett produktionshus, så gäller det att se till att varje upphovsman får sitt så att säga. Man måste ge dem uppmärksamhet, support och vägledning så att deras kreativitet kan flöda. Det kan handla om samarbetspartners att jobba med i form av co-writes med andra låtskrivare eller artister. Att serva dem med så bra projekt som möjligt att jobba med. Projekt som passar just dem och deras stil, så att de kan leverera från deras bästa sida. I slutändan handlar det om att få upphovsmannens musik att exploateras så mycket som möjligt. En nöjd writer slår tillbaks på oss positivt så klart.

Vad har ni för förväntningar och förhoppningar på Musikförläggarna?
Personligen har jag ett stort behov av att lära mig mer om förlagsvärlden med allt vad det innebär. Att vara med i Musikförläggarna som har många medlemmar med mycket kunskap och lång erfarenhet kan vara en stor hjälp och en god vägledning. Kanske jag också kan hitta nya idéer om hur jag ska driva förlaget? Hela nätverkssituationen kan jag tänka mig är värdefull också. Jag tror mig också kunna bidra med en del kunskap om den ryska marknaden (som jag varit verksam i sedan 90-talet). Landet bygger, sakta men säkert, upp ett bättre royaltysystem. Royaltyn finns där om man vet hur man att ska hämta hem den.

Vad står närmast på agendan för Snowflake?
Vi håller på att förbereda inför Midem. Målet i år är att hitta likasinnade förläggare i andra territorier att inleda samarbeten med för att exploatera vår och våra låtskrivares musik.

I våras jobbade vi bland annat med Channel One Russia, då vår låtskrivare Gabriel Alares och Joakim Björnberg (Scandinavian Songs) skrev Rysslands bidrag till ESC, tillsammans med Leonid Goutkin. Det gav, i sin tur, oss möjlighet att skriva låtar till Winter Olympics 2014 som Channel One är världar för. Det är mycket nu med att följa upp detta då vi har några låtar med i urvalet fortfarande. Det gäller bland annat musik till öppningsshowen, avslutningsceremonin samt en officiell OS-låt.

Vi håller också på med att följa upp alla ”Idol- och The Voice-shower” i lite olika länder.