2013.01.17
Ny medlem: The Kennel

Välkomna som nya medlemmar i Musikförläggarna. Kan ni berätta lite om er själva och er bakgrund?
The Kennel startades hösten 2009 av initiativtagarna Hayden Bell, Sarah Lundbäck och Iggy Strange-Dahl. Hayden har ett långt förflutet i den internationella musikindustrin, där han bland annat upptäckte och utvecklade Savage Garden och The Veronicas. Iggy har ett förflutet som grundare av mediekoncernen Palladium, som 2004 även etablerade sitt egna musikförlag. I december 2009 anställdes Pernilla Svanström som Creative Manager. Pernilla känner många igen från hennes tidigare arbetsplatser på BMG, MNW och Murlyn Songs. The Kennel får ut ca 100 releasade låtar per år och sedan starten har vi haft över 40 listettor.

Vad har ni för syn på musikförlagsvärlden?
Vi undviker att följa hur de andra förlagen styr sina verksamheter. När lämmeltåget marscherade mot USA så satte vi oss på flyget till Asien. De framgångar som The Kennel haft i Asien de senaste tre åren är frukten av det arbete vi utfört under tio års tid. Vi var några få som i början av 2000-talet öppnade upp samarbetet mellan den japanska musikindustrin och europeiska upphovsmän, vilket skapat det sound som idag karaktäriserar J-popen. Några år senare gjorde vi samma sak i Sydkorea vilket lett till att vi idag sitter och massproducerar K-pop låtar till en marknad som sträcker sig över hela världen. 2011 startade vi återigen kugghjulen, den här gången i Kina. Det är möjligt att det tar tio år att förädla C-popen men vi har tålamodet och målmedvetenheten.

För att lyckas driva ett förlag framgångsrikt idag så måste du ha rätt balans mellan passionen för musik och kunskapen av företagsidkande. Med för mycket passion blir du snabbt uppäten och med "business" som drivkraft blir din sejour i branschen kortvarig. Svårigheten är att man måste ha råd att ha tålamod, vare sig man är förläggare eller låtskrivare. De stora framgångarna kommer inte första veckan och när de väl kommer så får man ju räkna med ytterligare några år innan man ser intäkterna för dem. Guldgruvorna är betydligt färre idag än för femton år sedan och därför är kravet på flexibilitet betydande. Med flexibilitet menar vi möjligheten att ta snabba och enkla vägar till beslut. Redan när vi startade satte vi upp mål vart vi ville driva förlaget. Varje vecka lär man sig nya saker och därför är det omöjligt att bara följa vägen rakt fram, men ett ledmotiv är "Stick to the plan". Hur lång tid det tar att nå fram till det yttersta målet har vi ingen aning om, men vi vet att vi kommer att nå dit.

Vad tycker ni är en musikförläggares viktigaste uppgift?
För att rangordna de viktigaste uppgifterna så börjar vi med egenskapen att söka och öppna upp "möjligheter", något som endast kan göras genom att hela tiden expandera sitt kontaktnät. Man måste finnas ute på fältet och den absolut viktigaste rollen är att hela tiden bygga nya relationer samt vårda de befintliga. Svårigheten ligger inte i hur man hanterar sin katalog eller hur man pitchar låtar. Den ligger ärligt talat inte ens i hur man fyller sin pitchkatalog med rätt material. Nyckeln är hur man har förberett mottagaren med rätt sorts förväntningar och förförståelse innan man skickar/presenterar låtarna. Är du en respekterad och välrenommerad upphovsman så har du redan byggt detta och då blir vårt jobb väldigt enkelt. I dessa fall handlar det mer om att öppna så många dörrar som möjligt på effektivast möjliga tid. Men tillhör du inte topplistan av A&R:ernas favoriter så måste du istället tillhöra ett förlag som gör det.

Andra punkten är arbetet kring att utveckla sina upphovsmän. Att man redan kan leverera högsta kvalitet är en förutsättning för att ens ha blivit kontrakterad. Men därifrån krävs det ett enormt arbete för att finna sin personliga stil, få hjälp med rätt sorts samarbeten (externa upphovsmän, artister, låtskrivarcamps etc.) samt att hitta den bästa marknaden för upphovsmannens ändamål. Om syftet är att nå de största artisterna i USA så krävs det mycket tid och en oerhörd fokusering på det målet. Men om du är i en situation där din ekonomiska trygghet måste sättas i första hand så kanske du istället behöver ha en målbild som bygger på kvantitet av snabba cuts och producentarvoden.

Tredje punkten är självklart "collection av royalties". Att vara en låtskrivare/producent är ett jobb som alla andra, dock med skillnaden att intäkterna är helt resultatbaserade. Därför är det förlagets skyldighet att samla in varje liten royalty som går att identifiera. För The Kennel blev valet av lösning enkel. Universal Publishing har i vår mening det absolut bäst utvecklade systemet för att samla ihop royalties över hela världen, så vi skrev ett subförlagsavtal med UMPG:s svenska kontor.

Hur arbetar ert förlag med musik och låtskrivare?
Som många andra förlag har vi två sorters upphovsmän. Låtskrivare/producenter som enbart skriver för andra, samt artister som främst skriver sin egen musik. Vi arbetar aldrig med förskott då det bygger på helt felaktiga värderingar vid valet av samarbetspartner. Däremot bistår vi med de ekonomiska stöd som kan krävas för en upphovsmans utvecklande, exempelvis resor och teknisk utrustning.

Som tidigare nämndes så lägger vi mycket tid på att utveckla och vägleda varje upphovsman, vilket automatiskt leder till att The Kennel inte har för avsikt att bygga ett stort stall. Det är tyvärr lite för vanligt att förlagen har några oerhört framgångsrika upphovsmän som erhåller den yttersta prioriteringen och därefter ytterligare femton som tycker att det fungerar okej. Men sen kommer en ström med 50-60 besvikna upphovsmän som hamnat i ett moment 22 där de inte kan bryta sitt kontrakt eller gå vidare på grund av orecoupat förskott, som i sin tur är svårreglerat när man väl hamnat i skuggan. Våra upphovsmän ska vilja vara hos oss, och på samma sätt som vi bygger förlagets varumärke utåt så vårdar vi det också internt.

Vår andra bas, artisterna, fungerar lite annorlunda. Här börjar vårt engagemang som rena A&R:s där vi letar efter osignade artister med karaktär och internationell potential. När vi hittar någon som får adrenalinet i kroppen att rusa så blir det genast ett internt projekt för våra interna låtskrivare. Tillsammans kreerar vi en unik akt med en repertoar och ett sound helt skapat från vårt egna läger. Artisten får inte bara en uppbackning av etablerade låtskrivare/producenter utan även en fullgod utbildning i sitt egna låtskrivande. Denna process kan pågå mellan sex månader och upp till några år, men när vi till slut står där med en färdig master i handen så börjar det traditionella shoppandet mot lablarna. Sedan starten har vi utvecklat tre akter; bandet Sons of Midnight (Australien) som Universal Music signade för hela Europa. De hade i somras sina största framgångar i Tyskland, men hördes även flitigt här hemma i Sverige med singeln "The Fire". En ung tjej vid namn Melisa Bester (Sydafrika/Australien) som nyligen signade en worldwide deal med Geffen i USA. Melisa kommer under våren producera debutalbumet i Los Angeles med egenskrivet material. Den tredje akten är tre svenska bröder som kallar sig JTR. Här ligger ett album precis färdigt för att shoppas och vi kommer nu i slutet av januari att börja besöka skivbolagen i USA.

Vad står närmast på agendan?
2013 har startat i rekordfart. Redan första veckan i januari hade vi årets första tre #1 placeringar.

- Koreanska Girls Generation valde vår "I Got a Boy" (Sarah Lundbäck) som första singel från deras nya album. Låten, och albumet som släpptes på nyårsdagen, tog fullkomligt över Asiens topplistor och har slagit alla tidigare Youtube rekord genom att ha brutit 20-miljoner views gränsen inom endast fem dagar (inkluderat Gangnam Style). The Kennel har två låtar med på albumet.

- I Taiwan toppade Elva Hsiao topplistorna med sitt album där vi också har med två låtar, bland annat första singeln som bär samma namn som albumtiteln "Super Girl" (Iggy Strange-Dahl).

- I Japan gick Yamashita Tomohisa med vår låt "Blood Diamond" (Gustav Efraimsson) in på DVD-listans första plats.

Förra året gjorde vi några intressanta signingar som vi tror kommer utvecklas ordentligt under 2013; Ylva Dimberg som nästan direkt fick sin första framgång genom att skriva vinnarlåten till The Voice i Sydkorea, samt ett nytt ungt team som kallar sig D3O. Dessa två nysigningar samt givetvis Melisas och JTRs debuterande ska bli riktigt intressanta att följa de närmaste tolv månaderna.

Var har ni för förväntningar och förhoppningar på Musikförläggarna?
Sverige är ett litet land men som exportör av musik är vi enorma. Hur detta ser ut om tio år beror helt på vilka beslut och åtgärder vi genomför idag. För att upprätthålla vår status som "hitmakers" krävs ett gemensamt engagemang för att kunna påverka politiska beslut och stödåtgärder, utbildningar, mediebild etc. Vi hoppas att The Kennels deltagande stärker Musikförläggarnas kraft ytterligare, och våra förväntningar och förhoppningar är att denna kraft används för att säkerställa Sveriges fortsatta position på den musikaliska världskartan.