2014.01.03
Ny tariff för antologihonoraret

Antologihonoraret justeras i enlighet med den procentuella förändringen av konsumentprisindex (KPI). Under perioden 1 juli 2013 – 31 december 2013 gick KPI ner med 0,11%.

Grundhonoraret i musikantologiavtalet uppgår för perioden 1 januari 2014 – 30 juni 2014 till 69,84 kr för musikantologier med ett omfång upp till 80 sidor och till 59,74 kr för musikantologier överstigande 80 sidor.