2015.03.06
Ny tariff för antologihonoraret

Antologihonoraret justeras i enlighet med den procentuella förändringen av konsumentprisindex (KPI).

Grundhonoraret i musikantologiavtalet uppgår för perioden 1 januari 2015 – 30 juni 2015 till 69,69 kr för musikantologier med ett omfång upp till 80 sidor och till 59,62 kr för musikantologier överstigande 80 sidor.