2015.08.28
Ny tariff för antologihonoraret

Antologihonoraret justeras i enlighet med den procentuella förändringen av konsumentprisindex (KPI).

Grundhonoraret i musikantologiavtalet uppgår för perioden 1 juli 2015 – 31 december 2015 till kr 69,84 för musikantologier med ett omfång upp till 80 sidor och till kr 59,75 för musikantologier överstigande 80 sidor.