2016.01.15
Ny tariff för antologihonoraret

Antologihonoraret justeras i enlighet med den procentuella förändringen av konsumentprisindex (KPI).

Grundhonoraret i musikantologiavtalet uppgår för perioden 1 januari 2016 – 30 juni 2016 till 69,73 kronor för musikantologier med ett omfång upp till 80 sidor och till 59,65 kronor för musikantologier överstigande 80 sidor.