2016.08.22
Ny tariff för antologihonoraret

Antologihonoraret justeras i enlighet med den procentuella förändringen av konsumentprisindex (KPI).

Grundhonoraret i musikantologiavtalet uppgår för perioden 1 juli 2016 – 30 december 2016 till 70,27 kronor för musikantologier med ett omfång upp till 80 sidor och till 60,12 kronor för musikantologier överstigande 80 sidor.