2017.08.23
Ny tariff för antologihonoraret

Antologihonoraret justeras i enlighet med den procentuella förändringen av konsumentprisindex (KPI).

Grundhonoraret i musikantologiavtalet uppgår för perioden 1 juli 2017 – 30 december 2017 till 71,51 kronor för musikantologier med ett omfång upp till 80 sidor och till 61,17 kronor för musikantologier överstigande 80 sidor.