2013.08.29
Ny tariff för antologihonoraret

Antologihonoraret justeras i enlighet med den procentuella förändringen av konsumentprisindex (KPI). Under perioden 1 januari 2013 – 30 juni 2013 gick KPI upp med 0,23%.

Grundhonoraret i musikantologiavtalet uppgår för perioden 1 juli 2013 – 31 december 2013 till 69,91 kr för musikantologier med ett omfång upp till 80 sidor och till 59,81 kr för musikantologier överstigande 80 sidor.