Nytt annonsstöd för notutgivande musikförlag
2015.09.02
Nytt annonsstöd för notutgivande musikförlag

Musikförläggarna slår ett extra slag för marknadsföringen av noter och kommer därför under ett år att erbjuda annonsstöd till de musikförlag som ger ut noter. Stödet bygger på ROT-avdragets principer, dvs. Musikförläggarna står för 50 % av annonsens kostnad.

Stödet gäller under perioden 2015-09-01 – 2016-08-31 och omfattar såväl annonsering i digital som tryckt form. Annonsstödet kan erhållas av musikförlag som innehar svenskt organisationsnummer och som yrkesmässigt och huvudsakligen säljer notutgåvor av musikaliska verk. Stödet baseras på förlagets intäkter från notverksamheten och inte på den totala omsättningen.

För att erhålla annonsstöd 2015/2016 går du tillväga enligt följande:

  1. Beställ annons/annonser
  2. Skicka in nedanstående dokumentation till Musikförläggarnas kansli. Antingen via mejl till info@musikforlaggarna.se eller per post till Musikförläggarna, Box 17092, 104 62 Stockholm.
  • Kopia eller ”skärmdump” av annonsen/annonserna
  • Kopia på originalfakturan/originalfakturorna
  • Kort beskrivning av ditt musikförlags verksamhet och hur mycket era intäkter från notutgivning har uppgått till under det senaste räkenskapsåret
  • Faktura på 50 % av annonskostnaden plus moms (30 dagar netto)

Stödets storlek:

Förlagets intäkter (kr)                           Maximalt annonsstöd per förlag under perioden

0- 100 000                                                4 000

100 001- 5 000 000                                  8 000

5 000 001 – 10 000 000                           15 000

10 000 001-                                              20 000