2012.07.04
Satsningar på musikexport i Almedalen

Handelsminister Ewa Björling tog under Musiksveriges och Tillväxtverkets seminarium ”Värdet av svensk musikexport” tillfället i akt att berätta om en exportsatsning på de kreativa näringarna.

- Svensk musikexport bidrar till en positiv Sverigebild och större nyfikenhet på Sverige i utlandet. För mig är det viktigt att skapa förutsättningar för ökad export, även inom området kulturella och kreativa näringar. Nu satsar vi ytterligare 2 miljoner kronor för att Svenska Institutet ska kunna vidareutveckla kommunikationsstrategin ”SymbioCreate” för de kreativa näringarna. Det är viktigt att slå fast att det ligger en stor kommersiell exportpotential för svensk musik. Därför är det mycket glädjande att idag kunna konstatera att musikexporten fortsätter att öka kraftigt, säger handelsminister Ewa Björling.

Under seminariet i Almedalen presenterades statistik för de svenska upphovsrättsliga exportintäkterna, en del av den totala musikexporten, som ökade nio procent år 2011 och uppgår till totalt 502 miljoner kronor. Genom rapporten ”Musikbranschen i siffror – statistik för 2011”, som släpps i höst, kan man för första gången göra jämförelser över tid av hur musikbranschen utvecklats ekonomiskt.

- Sannolikt kommer vi nu kunna stärka musikkulturens position. Med branschstatistik som vi kan analysera så kan vi också rikta insatser för svenska musikskapare som vill nå internationell publik. Därtill har vi fått testat en beskrivningsmodell som kan spridas till andra kulturskapande branscher där det finns intresse för kvalitativ utveckling, säger Klas Rabe, ansvarig för kulturella och kreativa näringar på Tillväxtverket.

”Det svenska musikundret” gavs under seminariet ett politiskt och ekonomiskt perspektiv. I fokus var musikbranschens betydelse för exportnäringen och Sverigebilden.

- Handelsministerns satsning möjliggör en koordinerad och strategisk nysatsning på musikexporten. Det är bara tillsammans som vi kan ge musikexporten ännu större framgångar, säger Elisabet Widlund, vd på Musiksverige.

Den svenska musikexporten delas in i tre intäktskategorier: intäkter från inspelad musik; upphovsrättsliga intäkter och konsertrelaterade intäkter. Exportintäkter från inspelad musik uppgick år 2011 till 221 miljoner kronor, vilket är en minskning med nära en procent sedan 2010. Upphovsrättsliga exportintäkter uppgick år 2011 till 502 miljoner kronor, en ökning med nio procent jämfört med 2010. Därtill kommer konsertrelaterade exportintäkter som ännu inte har fastställts, men som föregående år uppskattades till mellan 100 och 200 miljoner kronor.