2021.12.15
Sju musikförlag delade på 275 900 kr när Musikförläggarna delade ut nytt stöd

I början av året lanserade Musikförläggarna ett musikförlagsstöd – ett ekonomiskt stöd för finansiering av projekt som skapar möjligheter för rättighetshavare och tillvaratar upphovsrättens värde och innebörd. Nu har stöd delats ut till sju projekt initierade av musikförlag. 

Musikförlagsstödet har delats ut till följande projekt:

 • "Bokmässan 2021"
  Bo Ejeby Förlag
  Projektets syfte är att presentera musikböckerna "Lyssna på musik. Upplevelser, mening, hälsa" av professor em. Lars Lilliestam, "Georg Riedel, jazzmusiker och kompositör" av Jan Bruér m.fl. samt "Lars Gullin, saxofonist och kompositör" av Jan Bruér, på Bokmässan 2021.
  Projektet beviljades 17 000 sek i stöd.
 • "Kvinnliga tonsättare i #svenskkörmusik"
  Gehrmans Musikförlag
  Gehrmans Musikförlag kommer ta ett positivt initiativ för och driva utvecklingen mot större jämställdhet inom svensk konst- och körmusik. Detta sker i form av en tävling och mynnar ut i att utgivning och marknadsföring av sex nya verk av svenska, kvinnliga tonsättare. Detta kommer generera inkomster på både kort och lång sikt för de utvalda upphovspersonerna genom att sprida deras verk.
  Projektet beviljades 126 900 sek i stöd.
 • "Notböcker med Allan Edwall, Martin Hederos och Stefan Levin"
  Playground Music
  Playground Music ska trycka notböcker med Allan Edwalls, Martin Hederos och Stefan Levins verk i syfte att skicka ut dessa till bibliotek, skolor, teaterproduktioner, orkestrar och alla former av exploatering för användning.
  Projektet beviljades 30 000 sek i stöd.
 • "Återtåget"
  The Cash Music Company
  Projektets syfte är att sammanföra förlagets svenska, finska och danska låtskrivare och återstarta det analoga kreerandet efter 18 månader i det digitala vacuum som pandemin medförde.
  Projektet beviljades 30 000 sek i stöd.
 • "Noter Anna Ihlis"
  Mars Music
  Projektets syfte är digital utgivning av 10 verk från Anna Ihlis album Avskedet 1864-2018, melodistämma, text och analyser. Det här är ett första steg för att sedan göra ytterligare noter tillgängliga för exempelvis kör.
  Projektet beviljades 12 000 sek i stöd.
 • "TEN x Berlin"
  TEN Songs
  TEN Songs ska skicka sina låtskrivare till Berlin under två veckor i syfte att skapa nya kontakter och främja samarbete mellan svenska & tyska musikmarknaden. Målet med resan är att skapa större svensk independentförlagsnärvaro på världens 4e största musikmarknad och skapa en kreativ resa som låter låtskrivare att knyta band till artister och låtskrivare från den tyska musikmarknaden samt låter A&Rs lyfta vikten av att jobba med svenska independentförlag.
  Projektet beviljades 30 000 sek i stöd.
 • "Her songs for him"
  Sony Music Publishing, RMV Publishing, TEN Songs
  ”Her songs for him” är ett songwriting camp där kvinnliga låtskrivare och producenter skriver låtar till manliga artister. Målet med campet är att bidra till ökad medvetenhet och uppmärksamhet samt främja framtida och långsiktiga samarbetsrelationer mellan svenska manliga artister och kvinnliga låtskrivare och producenter.
  Projektet beviljades 30 000 sek i stöd.