Stim: Fokusområde analogi
2014.07.07
Stim: Fokusområde analogi

Stim använder sig av så kallad analogi inom vissa avräkningsområden där det ännu inte finns kostnadseffektiva metoder för att administrera musikrapporteringen. I de fallen fördelas ersättningen utifrån rapporter från andra områden. Det kan gälla till exempel närradio, hälsa/gym och bakgrund. 

– Stim har tiotusentals licenser för bakgrundsmusikområdet. Utan analogiavräkning skulle varje enskild frisörsalong, affär eller servering behöva inkomma med exakt rapportering över all sin musikanvändning, vilket inte är praktiskt genomförbart. Tack vare analogin kan licenstagarna enkelt betala för sin musikanvändning och det svenska musikkollektivet få ersättning för sitt arbete, säger Stims fördelningschef Claudia Salazar. 

På förslag av Stims föreningsstämma har Stim påbörjat ett ännu mer ambitiöst arbete med att se över riktlinjer och metoder för analogiavräkning. Arbetet har startat på Stims fördelningsavdelning och en arbetsgrupp med medlemsrepresentanter kommer att hjälpa administrationen. Ett första steg är ytterligare en fördjupad kundundersökning, denna gång med fokus på att förbättra rapporteringen. 

– Det pågår ett ständigt arbete att ta fram marknadsanpassade modeller och nya sätt för kunderna att rapportera sin musikanvändning. Målet är att rapportering och fördelning av intäkter inom alla musikanvändningsområden ska spegla den faktiska musikmarknaden i så stor utsträckning som möjligt. Licenstagarnas musiklyssnande förändras och för att kunna dela ut pengarna rätt och effektivt behöver vi en regelbundet uppdaterad lägesbild, säger Claudia Salazar. 

Parallellt är teknikutvecklingen i full gång att öppna upp för mer detaljerad rapportering. Ett exempel är fingerprinting, en teknik som kan liknas med tjänster som Shazam och som alltså känner igen den musik som spelas. 

– Digitalmarknaden har vuxit lavinartat de senaste åren. Vi ser att fingerprinting-tekniken har mognat och idag erbjuds etablerade alternativa sätt för identifiering och rapportering av musik. Det är nu arbetsgruppens uppdrag att utreda inom vilka av Stims kundområden som tekniken skulle ha den bästa effekten vad gäller både licensiering och fördelning, säger Claudia Salazar. 

Ett annat omdiskuterat område är närradio. Förra året gavs alla Stims medlemmar vars musik spelats i närradio möjligheten att musikrapportera. Stim ska utvärdera försöket, men kan redan nu konstatera att fler borde kunna använda sig av metoden. Det ska också utredas om det går att kopiera försöket till andra områden, exempelvis poddsändningar.