Stim och Sweden Rock löser tvist
2013.01.17
Stim och Sweden Rock löser tvist

– Vi har haft en serie möten sedan i höstas och har under denna tid utvecklat förståelse för våra respektive utgångspunkter. Nu har vi kommit överens och Sweden Rock Festival kommer att följa Stims gällande priser och villkor enligt pristariffen för 2013, säger Eva Modin, vice vd i Stim.

– Från Sweden Rock Festivals sida tycker vi att det är självklart att låtskrivarna ska ha betalt för sitt arbete. När vi nu kommit överens behöver vi inte lösa tvisten i domstol och kan fokusera på att göra musikfestival, säger Sweden Rocks vd Mats Natvig.

Den nu lösta konflikten är flera år gammal. Sweden Rock och Stim var oense om de avgifter till upphovsmännen som Stim fakturerade till festivalen – så kallade musiklicenser för användandet av musik. Detta ledde till en konflikt mellan parterna. I och med att Stim och Sweden Rock nu är överens drar man tillbaka sin respektive talan.

– Vi har haft en serie möten sedan i höstas och har under denna tid utvecklat förståelse för våra respektive utgångspunkter. Nu har vi kommit överens och Sweden Rock Festival kommer att följa Stims gällande priser och villkor enligt pristariffen för 2013, säger Eva Modin, vice vd i Stim.

– Från Sweden Rock Festivals sida tycker vi att det är självklart att låtskrivarna ska ha betalt för sitt arbete. När vi nu kommit överens behöver vi inte lösa tvisten i domstol och kan fokusera på att göra musikfestival, säger Sweden Rocks vd Mats Natvig.

Den nu lösta konflikten är flera år gammal. Sweden Rock och Stim var oense om de avgifter till upphovsmännen som Stim fakturerade till festivalen – så kallade musiklicenser för användandet av musik. Detta ledde till en konflikt mellan parterna. I och med att Stim och Sweden Rock nu är överens drar man tillbaka sin respektive talan.