2015.03.03
Stim, SAMI och Ifpi går samman i ny undersökning

I syfte att på ett så rättvisande sätt som möjligt fördela ut royalties till musikskapare och artister, genomför nu Stim, SAMI och Ifpi en gemensam undersökning för att ta reda på vilka slags musikkällor landets företag och organisationer använder sig av när de spelar bakgrundsmusik i offentlig miljö.

Frågorna ställs till verksamheter som använder musik i samband med försäljning, servering, motionspass, på jobbet och i hotellrum. Branschaktörerna har var och en tidigare genomfört liknande undersökningar men gör i år gemensam sak.

Undersökningen kartlägger vilka musikkällor företagen använder, exempelvis specifika radiostationer eller tv-kanaler, eller musiktjänster för strömmad alternativt nedladdad musik. Resultatet kommer ligga till grund för det kommande arbetet med att se över vilken spelinformation Stim, SAMI och Ifpi behöver för en mer rättvisande fördelning av intäkterna i framtiden.

– När vi vet vilka musikkällor som används och hur, får vi också en bättre bild hur vi ska arbeta för att de framtida utbetalningarna till artister och musiker i högre grad ska spegla det faktiska musikanvändandet, säger Martin Elford, operativ chef på SAMI.

De tre organisationerna går i år samman för att göra undersökningen om företagens musikvanor så heltäckande och komplett som möjligt, och samtidigt spara administrativa kostnader för sina respektive anslutna artister och musikskapare. De branscher som representerar de största intäkterna är primär målgrupp för undersökningen, men den undersöker även områden där musiken är av stor vikt för verksamheten, så som friskvårds- och spaanläggningar.

– Målet är att i ännu högre grad än tidigare betala ut rätt antal stimpengar till rätt antal upphovspersoner och förlag. Vi kartlägger därför också hur användningen av olika musikkällor sprider sig på bakgrundsområdet för att få en så träffsäker fördelning som möjligt i våra utbetalningar, säger Claudia Salazar, fördelningschef på Stim.