2010.05.31
Stims förlagsexpo i korthet

Torsdagen den 20 maj arrangerade Stim sitt första förlagsexpo i Debaser Medis lokaler i Stockholm. Programmet bjöd på flera intressanta föredrag: ICE, Stims nya copyrightsystem, Mediavisions undersökning om fildelning och nedladdning av musik, Daniel Johansson pratade om framtidens musikanvändning. Paneldiskussionen om licensiering av musik online var särskilt engagerande. Programpunkterna filmades av Stim och kommer att visas på deras webbsida. Här följer en sammanfattning av vad som diskuterades.

ICE – International Copyright Enterprise
Claudia Salazar, Transition Manager på ICE presenterade det nya copyrightsystemet.

ICE ägs till hälften av det upphovsrättsliga sällskapet Stim och till hälften av den brittiska motsvarigheten PRS for Music. Projektet startades 2006 då behovet fanns för ett Backoffice för global rättighetshantering. Tanken är att ICE ska kunna tillhandahålla olika backofficetjänster som verkanmälan, avtalshantering och avräkningar på ett mer kostnadseffektivt sätt med snabbare hantering än de system som funnits tidigare.

Under våren 2010 gick ICE live och har nu levererat de första avräkningarna. SMFF håller en ständig dialog med Stim för att ge feedback på det nya systemet.

Mediavision – presentation av undersökning gällande fildelning och nedladdning
Jens Häger från Mediavision presenterade den senaste rapporten i deras löpande undersökning som beställts av Stim, Ifpi och SMFF.

Sammanfattningsvis så har det skett en minskning av nedladdning av musik medan användningen av streamingtjänster som Spotify har ökat. Det är svårt för en del konsumenter att förstå skillnaden mellan nedladdning och streaming, speciellt på tv-området. Fildelningen har minskat betydligt sedan 2009 och det märks en tydlig nedåtgående trend för illegal musiknedladdning.

Sedan införandet av Ipred-lagen i april 2009 finns det en ökande medvetenhet om vad lagen innebär. Det är främst kvinnor som är drivande i att övergå till lagliga alternativ för att konsumera musik. Intressant är också att det är andelen personer som enbart streamar musik ökar medan det är färre personer som enbart laddar ner. Sedan är det en stabil skara som både streamar musik och laddar ner.

Paneldiskussion: Licensiering av musik på online-området
Moderator: Petra Marklund Wangler
Medverkande: Tomas Ericsson, chef för Media och internationella marknader på Stim
Lars Wiggman, vd Mars Music
Conny Danepalm, förlagschef, Lionheart Music
Caroline Bäuml, Synchronization Manager, Air Chrysalis Scandinavia
Daniel Johansson, doktorand, KTH

Panelen försökte på ett överskådligt sätt identifiera online-områdets möjligheter, svårigheter och utmaningar. Detta är fortfarande ett förhållandevis nytt område som utvecklas i snabb takt och det finns fortfarande mycket att arbeta på när det gäller licensiering och transparensen inom området, framförallt när det kommer till intäktsmodeller. Jämförelser gjordes mellan Stims licens med Spotify mot hur danska Koda har förhållit sig till motsvarigheten TDC i Danmark. Fortfarande är det aktörer på onlineområdet som inte förstår att musik måste licensieras för att få användas och det gäller att hitta en gemensam lösning som gör att rättighetshavarna får ersättning.

Att värdet på musiken helt pengamässigt har devalverats är det inget snack om men panelen ser ändå positivt på utvecklingen. Betalningsviljan finns förhoppningsvis hos konsumenten, det gäller bara att få fram rätt modell.

Framtidens musikanvändning
Daniel Johansson, doktorand KTH

Daniel Johansson avslutade dagens förlagsexpo med en intensiv och utmanande vision av morgondagens musikbransch. Medvetet drog han kortfattat så mycket fakta som möjligt kring fildelningens historia och informationssamhället i ett rasande tempo och tanken var att ruska om de närvarande med hårdfakta om vart teknologin är på väg, något som han lyckades med.

Det som definitivt saknas enligt honom är entreprenörskapet i musikbranschen kring IT. Det krävs mycket mer än annorlunda paketering och ett helt nytt tänk. Framtidens musikkonsumenter kommer att kräva olika affärsmodeller för specifika målgrupper.