2011.06.20
Stims Förlagsservice

De flesta förläggare har redan tidigare varit i kontakt med Göran Carlsson och Eva Botmar, medlemshandläggare på Stim, men alla vet kanske inte om att Stim sedan en tid tillbaka satsar extra mycket på att tillgodose förläggarnas behov av service. Stims Förlagsservice har nu funnits i några månader sedan teamet kompletterades genom att rekrytera Max Thörn från ICE Services.

Berätta lite om hur ni arbetar på Förlagsservice?
Vi tar emot samtal och mail under kontorstid (9-17, till 16 sommartid). Vi har gjort en viss uppdelning av musikförlagen mellan oss, detta för att vissa ärenden kan innebära många turer, och då underlättar det självklart om samma person här på Förlagsservice arbetar med just det ärendet.

Däremot så arbetar vi alla tre med alla områden och vi har även tagit över en del arbetsuppgifter från Medlemsservice, såsom hantering av fullmakter och administrationsavtal.

I våras genomförde vi eventet "Stim After Work", en sammankomst med Förlagservice och musikförlagen, med presentationer, information och paneldebatt.

Hur fungerar Stims webbtjänst för förlagen?
Hittills har vi bara hört positiva reaktioner och vi själva använder oss också av den när vi ber copyrightavdelningen på ICE Services göra uppdateringar, korrigeringar etc.

Hur upplever ni att relationen mellan Stim och förlagen är?
Vi upplever att relationen mellan Stim och förlagen är väldigt goda, samarbetsklimatet har historiskt sätt alltid varit bra. De gemensamma DODA-mötena som sker ca 4 ggr om året i SMFF:s regi är givande. Vi har också dagligen kontakt per telefon och via mail med våra musikförläggare.

Vilka är de vanligaste åtgärderna ni gör?
Ärenden från musikförlagen kan innehålla det mesta. Det handlar till exempel om fördelningsfrågor, avräkningsfrågar och verkanmälan på webben. Det är en enorm bredd på de frågor som förlagen ställer.

Har ni några tips till förlagen?
Vi tycker att de flesta musikförlagen är väldigt proffsiga på att förklara sina ärenden och det underlättar självklart för oss när vi i vår tur ska svara på ärendet. Ska det vara något tips, så är det att man inte glömmer skriva in alla uppgifter vi behöver för att kunna ge ett tillfredställande svar.

Vad är Förlagsservice största utmaning just nu och hur ser ni på framtiden?
Att upprätthålla och utveckla vår goda service till våra musikförläggare och kunna svara på alla tänkbara frågor som vi får in.

Kontaktuppgifter till Förlagsservice:
08-783 89 00, forlag@stim.se (gemensam e-mail adress).
www.stim.se/sv/MUSIKFORLAG/