2014.09.10
Stims promotionnämnd satsar i Tyskland

Stims promotionnämnd arbetar för den nya svenska musiken och för att ge förutsättningar för ett framtida skapande inom musikområdet. Detta gör man genom att initiera och stödja projekt som syftar till att ny svensk musik i alla genrer ska framföras mer genom att den görs tillgänglig och blir känd – både nationellt och internationellt.

Promotionnämnden är sammansatt av två representanter från var och en av Stims ägarföreningar (Musikförläggarna, SKAP och FST). Extern ordförande är Fredrik Wetterqvist som också arbetar på Utrikesdepartementet. Kansliansvarig och projektsamordnare är Mattias Franzén.

Nu har Stims promotionnämnd inlett en satsning på Tyskland, som seglat upp vid sidan av England som den största marknaden för svensk musik i Europa. Vi har pratat med Mattias Franzén om Promotionnämnden och den aktuella Tysklandssatsningen.

Stims promotionnämnd genomför just nu en satsning på Tyskland. Varför det?

– I Tyskland finns ett stort intresse för svensk kultur. Med sina drygt 80 miljoner invånare är landet det största i EU och det är Europas största ekonomi. Detta sammantaget gör att det finns goda grunder för att göra en satsning på svensk musik.

–Vi har planerat inför den här satsningen under en lång tid. Bland annat har vi genomfört en hearing på ambassaden i Berlin. Där pratade vi med svenskar verksamma i Tyskland, dåvarande kulturrådet och andra tjänstemän för att undersöka grunderna för en musiksatsning i landet.

– En av grundtankarna med Promotionnämndens verksamhet är att effekten av våra projekt ska leva vidare även när projekten är avslutade. Vi hjälper till med att sätta igång saker som sedan, av egen kraft, kan fortsätta att främja den svenska musiken.

Vad innebär er satsning?

– Till skillnad mot våra tidigare projekt riktade till utlandet så samlar vi nu huvuddelen av våra utlandsprojekt under ett tak. Några av de fördelar som jag kan se med att hålla samman en satsning på det här viset är bland annat att vi kan återanvända de bästa projekten i andra sammanhang eller med andra genrer, att vi skaffar oss kontakter och samarbetspartners som vi kan använda oss av i andra sammanhang och att vi får synergier: när vi etablerar den svenska musiken i så många olika projekt i Tyskland så ger det ett bättre genomslag än om vi spred ut projekten i olika länder.

Vilka projekt har det hittills beslutats om?

– Hittills har nämnden tagit beslut om fem projekt. De ska fungera som pilotprojekt i någon mån och ge oss kunskap om vad som, innehållsmässigt och formmässigt, fungerar bäst. Tanken är att vi ska lära oss av det vi gör. Vi utvärderar de enskilda projekten, men också satsningen som sådan. Förhoppningsvis kommer vi lära oss vad som krävs för att nå framgångar med projekt specifikt i Tyskland, men också generellt vad som krävs för att bedriva kulturprojekt i utlandet.

Projekten är:

Spotifylistor

Ett försök att ytterligare stärka den svenska musiken i Tyskland genom redaktionellt redigerade spellistor på Spotify. Till en början testar vi med indiepop, sen kör vi vidare med andra genrer. Tänkt mediapartner är Spiegel-Online som hjälper oss sprida musiken mot att de förses med gratis innehåll.

Svensk musik på Vevo

Vevo är en videosajt, ungefär som Youtube men redaktionellt presenterat och uteslutande med professionellt originalmaterial – dessutom licensierat av Gema. Vi vill förmå dem att satsa på olika teman med anknytning till svenska upphovsmän.

Klicka HÄR för att läsa mer om projektet med Vevo.

Konserter och panelsamtal under Play Nordic 13/9

Tre konserter och ett panelsamtal på ambassaden nu på lördag. Inbjudna är nyckelpersoner inom tyskt musikliv. Projektet är ett samarbete med Kultur i Väst.

Träffpunkt - Schwedische Filmkomponisten

17 svenska filmkomponister får under en dag (24/10) presentera sig för inbjudna företrädare inom tysk filmbransch.

Heldag Tyskland

Export Music Sweden anordnar, med stöd från Stims promotionnämnd, ett heldagsseminarium på Nalen. Representanter från olika delar av tysk musikbransch berättar hur man bär sig åt för att etablera sig i Tyskland.

Läs mer om Stims promotionnämnd HÄR.