2008.09.10
Universal Music Publishing köper Elkan & Schildknecht

Universal Music Publishing har fått förmånen att förvärva det familjeägda förlaget Elkan & Schildknecht där 27 av de mest kända låtarna av vår svenska nationalskald Evert Taube finns förlagda.

Elkan & Schildknecht började sin verksamhet redan 1859 som musikförlag och återförsäljare av noter i Stockholm.

1952 stängdes butiken för att fokusera på notdistribution och det egna musikförlaget.

1983 avvecklades distributionsdelen och kvar fanns ett musikförlag med bl.a orginialcopyrights av Evert Taube som största inkomst men även stora svenska klassiska kompositörer som Hugo Alfvén och Wilhelm Peterson-Berger.

Bland de största verken återfinns Evert Taubes - Calle Schewens Vals / Byssan Lull / Albertina / Det byggdes ett skepp uti Norden / Flickan i Havanna / Fritiof Andersson samt Gökvalsen (Jonasson/Westling) och Barnatro (Dahl).