2008.12.08
Upphovsrättshearing

Den 4 december, samma dag som regeringspartierna kom överens om hur propositionen som ska implementera Ipred skall se ut, arrangerade folkpartiet ett seminarium i riksdagshuset benämnt ”Rätt att dela? Rätt till ersättning?”. Seminariet och debatten leddes av Karin Pilsäter och Camilla Lindberg som sitter i näringsutskottet respektive kulturutskottet.

Jan Björklund inledningstalade och sedan höll Mattias Ganslandt från Centre for European Law and Economics en föreläsning. Ganslandt talade bl.a. om att rättighetsinnehavare måste ha rätten att skydda sin rätt, dvs. beivra intrång. Han betonade att detta är en förutsättning för att vårt samhälle skall utvecklas, men att branschen så klart också måste tillhandhålla bra tjänster. Han slog också hål på några argument som piratpartiet m.fl. ofta använder sig av genom att uppmärksamma att upphovsmännen, för att få ut en blygsam lön, måste sälja tiotusentals t-shirts eller i alla fall göra minst 100 gig per år. Man måste alltså få ersättning för nyttjandet av musiken, annars går det inte att leva på musiken.

Det hölls också en paneldebatt med följande medverkade: Alexander Bard (artist, upphovsman, teknikförespråkare och folkpartist), Eva Dahlgren (artist, upphovsman, teknikförespråkare), Erik Josefsson (vänsterpartist och musiker), Jon Karlung (VD, Bahnhof), Pär Strömbäck (Dataspelsbranschen) och Johanna Nylander (bloggare och folkpartist).

Alexander Bard och Eva Dahlgren framförde att när det kommer ny teknik så är det av allra största vikt att det finns lagar och regler så att upphovsmännen och bolagen får betalt. Får bolagen betalt kan de satsa på nya artister. Idag kommer inga pengar in och då sker inte några lanseringar av nya artister och upphovsmän. I andra länder, där piratkopiering tidigare har varit vanligt men där samhället nu verkar för att upprätthålla upphovsrätten, börjar musiknäringen att blomstra. Alexander Bard betonade också att det redan finns många bra legala alternativ till illegal fildelning och att föräldrarna bör ta sitt ansvar och se till att familjen använder sig av de legala tjänster som finns och som faktiskt inte alls är särskilt dyra.

Alexander Bard och Eva Dahlgren underströk också att det inte får bli anarki på nätet för då hotas hela samhället. Internet är fortfarande ett oförutsägbart medium. Det är viktigt att inte vara naiv och lägga sig på rygg för den nya tekniken. Vi måste vara alerta på riktningar och strömningar och vid behov införa regler som upprätthåller etiken och upphovsrätten på nätet.

Motståndarna till Ipred gjorde ett mycket blekt intryck och var mest inne på att allt skall vara gratis och de synes sakna respekt för upphovsmän och bolag inom kulturbranschen. Intressant nog hävdade alla att de absolut är för upphovsrätt. Vidare synes inte bredbandsoperatörerna vilja ta sitt ansvar. Jon Karlung hävdade t.o.m. att Internetoperatörerna inte alls tjänar på den illegala fildelningen, ett argument som snabbt fick mothugg av dataspelsbranschens Pär Strömbäck.

Erik Josefsson, kandidat till EU-parlamentet, underströk sin negativa syn på skivbranschen på ett ganska märkligt sätt. Flertalet gånger framhöll han att han själv är utbildad musiker och att när han var skivartist och släppte ett nytt album så fick han inte någon uppmärksamhet utan tidningarna skrev mer om Michael Jacksons apa. Det framgick inte riktigt vad detta hade med Ipred att göra. Vi kunde också notera att Erik Josefsson inte heller kände någon sympati för artisten och upphovsmannen Per Hägglund (SAMI, Imperiet, Ebba Grön). Hägglund uppgav att han kände sig kränkt av den omfattande och olovliga spridningen på Pirate bay varvid Hägglund frågade Erik Josefsson hur han tänker värna om upphovsmännens rätt om han kommer in i EU-parlamentet, en fråga som Josefsson helt enkelt vägrade svara på.

Kristina Ahlinder, VD för Svenska Förläggareföreningen, varnade för att den illegala fildelningen snart kommer att slå hårt även mot bokbranschen. Studentlitteraturen har redan drabbats i och med en fildelningssajt som tillhandahåller inskannade böcker. I och med att fler böcker blir tillgängliga som ljud- och e-bok så exponeras även dessa upphovsmän i större grad för piratkopieringen.

Vi kan på nytt konstatera att det nu är dags för att verka för att bredbandsbolagen tar sitt ansvar. Annars måste lagstiftaren vidta ytterligare åtgärder för att stävja den olovliga, illegala spridningen inom deras nät. Likaså måste föräldrarna lära sina barn etik och moral på nätet och bekosta barnens användande av upphovsrättsligt skyddat material.