2013.01.30
Uppsving för musikbranschen

Rapporten heter "Musikbranschen i siffror 2011" och har genomförts i ett samarbete mellan Tillväxtverket och Musiksverige och är författad av kunskapsföretaget Volante.

Efterfrågan på svensk musik ökar utomlands och musiklyssnandet i Sverige växer. Musikbranschens totala tillväxt var fyra procent mellan 2010 och 2011, det vill säga högre än Sveriges tillväxt i stort.

Den svenska musikbranschen omsatte drygt 6,3 miljarder kronor 2011, vilket motsvarar en ökning på fyra procent jämfört med året innan. Siffran inkluderar försäljning både på den inhemska marknaden och på exportmarknaden. Exporten på drygt en miljard kronor står för 16 procent av den totala omsättningen, vilket är en procent mer än föregående år.

Både intäkterna från försäljning av inspelad musik samt upphovsrättsliga intäkter på onlineområdet ökade starkt år 2011. Onlineförsäljningen av inspelad musik på den inhemska marknaden gick för första gången om den fysiska försäljningen och motsvarade 56 procent av marknaden.

I förhållande till år 2010 märks en trend som pekar mot att onlineförsäljningen tar en allt större andel av den totala försäljningen av inspelad musik även på exportmarknaden.

– Musiken är en framtidsbransch med högre tillväxt än Sverige i stort och vi kommer att se en snabb fortsatt utveckling på den digitala marknaden även framöver, säger Elisabet Widlund, vd för Musiksverige.

Sammanlagt stod konsertintäkter för drygt hälften av de totala intäkterna. De uppgick till 3,2 miljarder kronor och representerade 51 procent. Upphovsrättsliga intäkter uppgick till 1,7 miljarder kronor och utgjorde 27 procent medan intäkter från inspelad musik uppgick till knappt 1,4 miljarder kronor och motsvarades av 22 procent.

– Det här faktaunderlaget ökar möjligheterna för oss att initiera relevanta utvecklingssinsatser inom ramen för vårt regeringsuppdrag, säger Tillväxtverkets tf generaldirektör Birgitta Böhlin.

Musikbranschen är en del av de växande kreativa näringarna. Den sysselsätter fler än till exempel fordonsindustrin och har en omsättning som motsvarar tre procent av Sveriges bruttonationalprodukt, BNP. "Musikbranschen i siffror – Statistik för 2011" ingår i Tillväxtverkets arbete med kulturella och kreativa näringar. Arbetet genomförs i samarbete med intresseorganisationen Musiksverige och rapporten är författad av kunskapsföretaget Volante.

Läs hela rapporten här » Musikbranschen i siffror – Statistik för 2011