2014.12.17
Vad gör Musikförläggarnas valberedning?

Vad gör valberedningen?

Kortfattat kan man säga att valberedningen diskuterar namnförslag för Musikförläggarnas styrelse och andra närliggande organisationer där representanter från Musikförläggarna sitter med, som till exempel Stim och Bonus Copyright Access. Vi undersöker och pratar om hur styrelsen bör vara sammansatt, med hänsyn till olika förlag (majors vs indies) och kön. Vi tycker det är viktigt att rotera styrelsen med nya insikter, få den mer jämlik ur ett könsperspektiv och föryngra den.

Det är ett formaliserat jobb, men det är ändå ganska svårt att göra det på ett effektivt sätt.

Vilka sitter i valberedningen och hur jobbar ni?

I valberedningen sitter jag (som sammankallande), Gunilla Knutsson, Erik Törnqvist och Karin Welden.

Jag brukar kalla till en träff, oftast över en lunch eller en semla (om det är nära Fettisdagen!), där vi spekulerar över tilltänkta namn. Vi tar i beaktning vad vi har hört om respektive namn, kommentarer utifrån etc. Därefter delar vi upp uppgiften att kontakta dem.

För ett tag sedan gick ni en utbildning. Vad fick ni lära er där? Och har den kunskapen kommit till nytta i ert arbete?

Utbildningen öppnade framförallt våra sinnen gällande valberedningens arbete och när det gäller att titta utanför de ordinarie ramarna. Det är lätt att man blir låst och hemmablind i de fasta formerna och den egna föreningens ramar. Idag är det viktigare än någonsin att våga titta utanför den egna lådan i och med det skifte som branschen befinner sig i.

Vi blev också bättre på att tänka mer långsiktigt. Vi har bland annat startat upp något som vi kallar för ”framtidspool” där vi har ett antal namn som vi har span på. Denna pool syftar till att underlätta valberedningens arbete, både nu och framöver.

Vilken kompetens efterfrågas hos en styrelseledamot i Musikförläggarna? Hur kommer ni fram till det? Och hur hittar ni dem?

Jag tror att den viktigaste egenskapen är att vara en utåtriktad och nyfiken person som gillar att skapa diskussion. Någon som inte låser in sig i bekväma situationer. Detta gäller både representanter som kommer från förlagen och utomstående personer. Utomstående personer kan vara bra på så sätt att de kan fungera som en katalysator för förlagsrepresentanterna att anamma helt andra perspektiv.

Branschen är ganska liten och vänskaplig vilket gör att man känner de flesta (åtminstone indirekt). Dessutom har vi en bredd i valberedningen som spänner sig över förlagens olika arbetsområden, både administrativt och kreativt, samt ledarskapsmässigt.

Vi är alltid intresserade av att få tips utifrån på folk som är intresserade att engagera sig mer i förläggarföreningens arbete (åtminstone till framtidspoolen).

Vilka är de stora utmaningarna för förlagsbranschen nu och framöver?

Att landa i det pågående paradigmskiftet, att fortsätta slå vakt om upphovsrätten i en turbulent mediatid och att stå upp för våra upphovspersoner som gör vår tillvaro möjlig.