2016.05.18
Välkommen att delta i Musikförläggarnas monter på Bokmässan

För första gången hyr Musikförläggarna en monter på Bokmässan och alla förlag är inbjudna att delta. Bokmässan äger rum i Göteborg den 22-25 september.

Montern är på 27 kvm (3x9 m) och är placerad på övre planet, mitt emot ett kafé och scenen ’Se människan’ som drivs av Svenska kyrkan. Dessutom ligger montern precis där en av rulltrapporna kommer upp så vi har ett utmärkt läge för att få många besökare.

Kostnaden för att vara med i den gemensamma montern är 1000 kr per förlag om man ställer upp och arbetar i montern, och 2000 kr om man vill placera sina utgåvor i montern.

Hyra, monterinredning och en gemensam annons i mässtidningen bekostas av Musikförläggarna. De deltagande förlagen får själva bekosta transporten av de utställda utgåvorna till och från mässan, liksom sina egna kostnader för löner, resor, hotell och mat.

Vi återkommer med detaljerade uppgifter om vart och när utgåvorna ska sändas och ett förslag till arbetsschema samt om möjligheten för förlag som har en egen monter på mässan att få bidrag till monterkostnaden.

Vi behöver snarast möjligt få veta vilka förlag som vill delta.

Meddela om ni bara önskar att ha med era utgåvor i montern eller om ni också kan ställa upp och arbeta och i så fall vilka av de fyra dagarna. Ange även om ni kommer att ha en egen monter på mässan.

Svara till katarina.hedman@musikforlaggarna.se senast den 31 maj.