2007.06.16
Världens ledande musikförläggare i Stockholm

På agendan stod bland annat musikindustrins nya internationella infrastruktur och EU-kommissionens rekommendation om kollektiv gränsöverskridande förvaltning av upphovsrätt på Internet, som just nu är ute på remiss bland medlemsstaterna.

I anslutning till mötet arrangerade SMFF ett seminarium med några av världens ledande musikförläggare i panelen. Seminariet leddes av SMFF:s ordförande Kjell-Åke Hamrén, som på årsmötet valdes till ny president för ICMP. – EU-kommissionens rekommendation är av stor betydelse för musikbranschen och ICMP ställer sig mycket positivt till dess utformning. Kommissionens rekommendation placerar rättigheterna till repertoaren där de hör hemma, det vill säga hos rättsinnehavarna. Detta är ett sätt att skydda copyrightens värde, kommenterade han. – En annan aspekt av copyrightens värde kommer till uttryck i frågan om fildelning. Vår åsikt är att det är viktigt att inte olika länders lagstiftning omöjliggör framväxten av en dynamisk laglig e-handel med musik.

ICMP:s ordförande Frans de Wit inledde seminariet med att betona musikförlagens betydelse för ett rikt och diverserat musikliv. Han lyfte även fram förlagens nyckelroll i den ökade spridningen av musik till andra länder.

Ralph Peer II, chef för världens största oberoende musikförlag Peermusic, menade att det är fullkomligt fel att ifrågasätta upphovsrättens betydelse och påstå att begreppet ”copyright” på något sätt är hämmande för utvecklingen. – Min åsikt är att upphovsrätten idag är viktigare än någonsin för ett fritt kreativt skapande.

Mimma Guastoni, tidigare chef för det legendariska italienska förlaget Ricordi (som publicerat verk av storheter som Puccini och Verdi), gav ett historiskt perspektiv och talade om behovet av långsiktighet. Seminariet kretsade mycket runt behovet av att utifrån internets nya förutsättningar finna nya fungerande affärsmodeller för musikbranschen.

Terry Foster-Key från Storbritannien, expert på upphovsrättsorganisationer (som t.ex Stim och deras motsvarigheter i andra länder) menade att såväl upphovsrättsorganisationer som musikförläggare måste tänka om för att underlätta en gränsöverskridande licensering av musik inom EU. – De existerande modellerna måste förändras och alla aktörer måste börja samarbeta mer över gränserna. Musikbranschen har till exempel inte råd med att upphovsrättsorganisationer i olika land arbetar oberoende av varandra på nationellt nivå, när de ändå gör samma saker. – Vi måste ha en bredare struktur, både inom EU och i resten av världen.Foster-Key passade samtidigt på att berömma svenska Stim, som han ser som ett föredöme på området.

Seminariet hölls på Hotell Rival och bland åhörarna fanns utöver representanter för de svenska musikförlagen, Stim och Statens Kulturråd även press och politiker samt en rad internationella gäster från USA, Frankrike, Italien, Belgien, Ungern och de skandinaviska länderna.

ICMP består av representanter för ett 30-tal nationella musikförläggarorganisationer