2008.10.02
Zodiak och Universal inleder strategiskt samarbete

Zodiak Television och Universal Music Publishing har inlett ett strategiskt samarbete för att utveckla musikförlagsverksamheten inom TV- och filmproduktion. Målsättningen är att delar av rättigheterna till originalkomponerad musik som används i produktioner gjorda av Zodiaks bolag ska stanna hos bolaget i fråga. På detta sätt ökar möjligheterna till vidare exploatering av musikrättigheterna.

Universal Music Publishing kommer med sin internationella erfarenhet att bidra med strategiska råd samt ge kommersiellt stöd när det gäller avtalsskrivande, insamlande av intäkter samt exploatering.

- Zodiak och Universal kompletterar och har mycket att lära av varandra. Den här affären kommer att skapa möjligheter till ytterligare intäktsströmmar för båda bolagen, säger Patrick Svensk, VD och koncernchef för Zodiak Television.

Martin Ingeström, VD för Universal Music Publishing i Skandinavien, kommenterar:

- Att två ledande bolag inom sina respektive branscher nu inleder ett samarbete borgar för en stark utveckling. Zodiak jobbar nära användningen av musik i TV-produktioner och Universal Music Publishing kommer att tillföra struktur och kunnande inom musikförlagsverksamhet.