Att använda musik

I stort sett all musik skyddas av upphovsrätten. Det innebär att den som skapat en låt, en text eller en melodi, har ensamrätt att bestämma över hur denna musik eller text får användas.

Musikförlagen jobbar med musikskaparna, alltså med de som skrivit musik och text. Vill du använda musik måste du nästan alltid ha ett tillstånd från dessa, ibland av musikskaparna själva eller deras musikförlag, ibland av Stim.

Upphovsrätten ger också skydd för ”närstående rättigheter”. Dessa rättigheter berör artister, musiker och producenter och gäller inspelningar. Dessa rättigheter ger artister, musiker och producenter rätt till ersättning för sin medverkan på inspelningar.

De närstående rättigheterna måste du få klarerade om det är en specifik inspelning du vill använda dig av, ibland direkt av musikbolagen (som oftast äger inspelningarna), ibland av Sami eller Ifpi.

Ett exempel: Vill du använda låten ”All Along The Watchtower”, skriven av Bob Dylan, i en film så måste du först söka tillstånd från honom genom hans musikförlag, som i detta fall är Sony/ATV Music Publishing Scandinavia. Detta för att Dylan skapat den musik och text som du vill använda. Därefter kontaktar du det musikbolag som äger den inspelning du vill använda, till exempel Sony Music (om du vill använda Bob Dylans version) eller Universal Music (om du vill använda den version som Jimi Hendrix spelade in.) Du kan också välja att spela in en egen version, då äger du själv rättigheterna till inspelningen och behöver bara söka tillstånd från musikförlaget (för själva musiken och texten).

Vilka regler som gäller för att använda musik varierar beroende på vad syftet med musikanvändningen är och i vilket sammanhang som du har tänkt använda den. Nedan följer några vanliga exempel:

Att använda musik

Sampla musik

Vill du till exempel sampla musik behöver du söka tillstånd från det musikförlag som förvaltar rättigheterna till den musik som du vill sampla. Är musiken inte förlagd är det musikskaparen som ger tillstånd. Är själva inspelningen du samplar ifrån utgiven för mindre än 70 år sedan behöver du också ett tillstånd från de som äger rättigheterna till inspelningen (vanligtvis det musikbolag som inspelningen är utgiven på). Läs mer om inspelningsrättigheter (masterrättigheter) på Ifpi:s webb.

 

Synkronisering (synk)

Vill du till exempel använda musik i en film, i en reklam, i ett spel eller i något annat sammanhang där musik sätts ihop med bild eller annat ljud (synkronisering), måste du söka tillstånd från det musikförlag som förvaltar rättigheterna till den musik som du vill använda. Är musiken inte förlagd är det musikskaparen som ger tillstånd. Vill du använda en specifik inspelning behöver du även söka tillstånd från de som äger rättigheterna till inspelningen (vanligtvis det musikbolag som inspelningen är utgiven på), som exemplet ovan gällande ”All Along The Watchtower”.

Även till exempel företagsfilmer och powerpointpresentationer med musik för internt bruk definieras som en synkronisering som du måste ha tillstånd från musikförlaget eller musikskaparen för få att göra.

Det finns musik som är särskilt skriven och producerad för att användas i olika typer av produktioner. Läs mer här.

 

Spela in någon annans musik

Vill du till exempel spela in en cover på en redan utgiven låt så räcker det att ta kontakt med NCB. Observera att du inte får göra något eget arrangemang på musiken eller en egen bearbetning, vill du göra det måste du först söka tillstånd från det musikförlag som förvaltar rättigheterna till den låt du vill ändra. Är musiken inte förlagd är det musikskaparen som ger tillstånd

 

Förse musik med ny text

Vill du till exempel skriva en egen text till redan existerande musik så måste du söka tillstånd från det musikförlag som förvaltar rättigheterna till den musik som du vill skriva text till. Är musiken inte förlagd är det musikskaparen som ger tillstånd.

Detsamma gäller om du vill förse en redan existerande text med ny musik.

 

Musik i din verksamhet

Vill du till exempel spela musik offentligt i din butik, din restaurang eller ditt gym för exempelvis dina kunder och anställda måste du ha en licens, både från Stim och Sami.

 

Sätta upp ett musikdramatiskt verk

Vill du till exempel sätta upp en musikal, en opera, en teater eller en balett måste du söka tillstånd från det musikförlag som förvaltar rättigheterna till den musik som du vill använda. Är musiken inte förlagd är det musikskaparen som ger tillstånd.

 

Sända musik i radio

Vill du till exempel sända musik i radio (eter eller internet) behöver du en licens från Stim och Ifpi.

 

Hyresmaterial

Vill du till exempel hyra partitur till stråkorkester, kammarorkester, symfoniorkester, blåsorkester eller kör så vänder du dig vanligtvis direkt till ett musikförlag. Klicka här för mer information om hyresmaterial.

 

Noter och texter

Vill du till exempel trycka noter eller kanske göra ett sånghäfte med texter så måste du söka tillstånd från det musikförlag som förvaltar rättigheterna till musiken. Är musiken inte förlagd är det musikskaparen som ger tillstånd.

Inom skolan och musikskolan gäller särskilda regler. Läs mer på www.bonuscopyright.se

 

Kontakt

Om du vet vilket musikförlag som representerar musiken du vill använda kan du söka upp deras kontaktuppgifter på våra medlemsförlags sidor. Om du är osäker kan du kontakta Stim eller någon av oss på Musikförläggarna så hjälper vi dig.