Produktionsmusik

Produktionsmusik (även kallad Production-/Library Music) är musik som är skriven och producerad för att användas i olika typer av produktioner, till exempel reklam, spel, tv, web och radio. Vanligtvis finns musiken både instrumental, vokal och i olika versioner där stilar och längd varierar.

Att klarera de rättigheter du behöver för att få använda dig av produktionsmusik görs lätt genom att du vänder dig till något av de musikförlag som jobbar med den (se nedan). Musikförlagen erbjuder också hjälp att leta och hitta passande musik till respektive produktion.

OBS. Ska du använda din produktion i ett offentligt sammanhang (offentligt framförande), till exempel på tv, bio eller webben, måste även en licens från Stim klareras.

 

Dessa musikförlag jobbar huvudsakligen med produktionsmusik:

AMG Publishing

Sony Music Publishing (EMI Production Music)

Extreme Music

Universal Publishing Production Music