2014.10.30
Musikförläggarnas hederspris till Monica Dominique