2011.11.16
Ny medlem: Mr Radar Music Group

Välkommen som ny medlem! Vilka är Mr Radar Music?
Tack. Mr Radar Music Group bildades 2008 av Daniel Larsson, Torbjörn Sten och Carl Molinder från EFTI. Daniel kom då från Murlyn Music där han jobbade kreativt med bolagets framgångsrika roster tillsammans med Christian Wåhlberg. Torbjörn Sten var medgrundare av Diesel Music och startade även Kobalt Music, vilket han fortfarande är delägare i. Tillsammans med Carl Molinder ville vi dra nytta av de gemensamma kontakter vi har och våra kunskaper om kreativt företagande, för att skapa ett modernt musikbolag, där vi kan arbeta med olika klienter genom de rättighetssidor som passar bäst för respektive klient.

Idag är vi fem personer på Mr Radar Music Group. 2009 kom Per Lindholm till som partner i bolaget och därmed gjorde vi avtalet om A&R-aktiviteter för Sony Music. Per Lindholm hade tidigare varit Head of A&R på SonyBMG med framgångsrika kontrakteringar som Kent, Christian Walz, Sahara Hotnights och Marit Bergman bakom sig. 2010 startade vi även ett managementbolag, Mr Radar Management, där Henrik Augustin tillträdde som manager och partner. Henrik, som inte bara har en bakgrund som DJ och klubbpromoter, var tidigare Country Manager på Omniphone och var ansvarig för etableringen av flera nya territorier. Vidare har vi även startat ett synkbolag, Taylor Sound Advisory, som jobbar med music supervision, licensiering till film och reklam, samt andra kopplingar mellan musik och näringsliv.

Hur ser samarbetet med Sony Music ut?
Vi har ett generellt samarbetsavtal om A&R-tjänster för Sony Music i Sverige där vi dels hittar och utvecklar nya artister, men även jobbar med de artister Per Lindholm hade sedan tidigare, som t ex Melissa Horn, Peter LeMarc och Bo Kaspers Orkester. Vi trivs väldigt bra i Sonys organisation både lokalt här i Sverige men även utomlands. Nya kontrakteringar har bland annat varit Mads Langer, som haft radio- ettor i Europa och släpps på Columbia Records i UK. Vi jobbar i nära samarbete vad gäller alla led hos Sony Music, för våra artister, även vad gäller International Exploitation.

Vad står högst på agendan för er närmaste året?
På en relativt kort tid har vi alla delar vad gäller verksamheter på plats och har därför den plattform vi behöver för att bygga framåt. Vi har haft ett framgångsrikt år bakom oss på förlag- och producentsidan vad gäller samarbeten med artister på Universal och Sony i US och UK. Det skall vi självklart utveckla och sträva ännu högre genom nya samarbeten och fortsätta jobba med några av världens bästa låtskrivare. På managementsidan så håller vi just nu på att följa upp det enorma intresse som finns för Rebecca & Fiona och Nause internationellt. Vi håller även på att kontraktera några fler väl valda artister till Mr Radar Management. Tillsammans med Sony Music har vi nya album att göra med redan etablerade artister, men självklart skall vi jobba med ny talang även där! Överlag känns framtiden mycket ljus tycker vi och det är imponerande hur starkt Sverige fortsätter att vara som talentpool för ny musik världen över.

Besök Mr Radar på webben: www.mrradarmusic.com