2013.11.19
Musikförläggarnas stipendium till Panda da Panda