2023.06.09
165 000 kr i musikförlagsstöd har delats ut av Musikförläggarna

Två gånger om året delar Musikförläggarna ut musikförlagsstöd till ett antal projekt, initierade av musikförlag, som syftar till att ge rättighetshavare nya möjligheter och/eller synliggöra upphovsrättens värde och innebörd. Ansökningarna behandlas av en fristående musikförlagsstödkommitté som består av personer med god kännedom om branschen och erfarenhet från exempelvis musikbranschorganisationer, musikbolag och musikförlag.

Musikförlagsstödet, våren 2023, har delats ut till följande tre projekt:

 • "European Hitmaker Week"
  Sony Music Publishing Scandinavia AB
  Projektets syfte är att skapa ett låtskrivarcamp som främjar gränsöverskridande samarbeten mellan producenter från flera europeiska länder inklusive Sverige, tillsammans med lokala och globala låtskrivare och artister.
  Projektet beviljades 100 000 kr i stöd.
 • "Cube Entertainment Songwriting Camp"
  Cosmos Music Publishing AB
  Målet är att, via ett låtskrivarcamp, få flera låtar, med svenskt deltagande i låtskrivarprocessen, inspelade och utgivna med artister från det koreanska skivbolaget CUBE Entertainment.
  Projektet beviljades 25 000 kr i stöd.
 • "Gospel-projektet"
  David Media
  Vi vill peppa svenska upphovspersoner att skriva nya gospelmusik genom en medveten satsning på låtskrivarcamps, co-writes mellan svenska och även internationella writers.
  Projektet beviljades 40 000 kr i stöd.

Kommittén består av:

Anette Hökengren
Lisa Carr, Sensus studieförbund (tidigare Gehrmans)
Therese Hädinggård, TEN Music Group
Johan Hammarbäck, Skap
Sorraya Thoure, Changers Hub Studios
Johan Blixt