Annonsstöd till musikförlag som ger ut noter
2022.08.23
Annonsstöd till musikförlag som ger ut noter

Musikförläggarna stödjer musikförlags marknadsföring av notutgåvor. Stödet omfattar såväl annonsering i digital som tryckt form.

Stödet betalas ut i efterhand, alltså efter att förlaget har betalat för annonsen i fråga. Om annonsen är publicerad eller inte lägger inte Musikförläggarna någon vikt vid.

Annonsstödet kan erhållas av musikförlag i Sverige som yrkesmässigt och huvudsakligen försäljer notutgåvor av musikaliska verk. Stödet baseras på förlagets intäkter från sin notverksamhet och inte på förlagets totala omsättning.

För att erhålla annonsstöd:

  1. Förlaget beställer och betalar annonsen/annonserna.
  2. Förlaget skickar in nedanstående dokumentation till Musikförläggarnas kansli senast den 15 december 2022. Per e-post till annika.rydell@musikforlaggarna.se eller per post: Musikförläggarna, Box 17092, 104 62 Stockholm.
  • Kopia eller skärmdump av annonsen/annonserna.
  • Kopia på originalfakturan/originalfakturorna.
  • Kort beskrivning av musikförlagets verksamhet och hur mycket musikförlagets intäkter från notutgivning har uppgått till under det senaste räkenskapsåret.
  • Faktura på 50 procent av annonskostnaden plus moms (30 dagar netto). 

 

Stödets storlek:

Förlagets intäkter                                        Maximalt annonsstöd

från notverksamhet                                    per förlag per år

 

0 – 100 000 kr                                                          4 000

100 001 – 5 000 000 kr                                        8 000

5 000 001 – 10 000 000 kr                                 15 000

10 000 001 kr eller mer                                        20 000