2019.04.25
Beslut på Musikförläggarnas stämma

Igår hade Musikförläggarna årsstämma. Åsa Enström, vice ordförande, avgick ifrån styrelsen och Mona Aghai, RMV Publishing, valdes in som ny ledamot. Till styrelsens vice ordförande valdes Anette Hökengren. Stämman fattade även beslut om styrelsens och vd:s ansvarsfrihet för året som gått samt godkände årsredovisningen för 2018.

Musikförläggarnas styrelse består av:
Eric Hasselqvist, Publishing Company Ten, Ordförande
Anette Hökengren, Sony/ATV Music Publishing, Vice Ordförande
Kerstin Mangert, Skattmästare
Mimmi Bashiri, Extreme Music, Ledamot
Niclass Björlund, Edition Björlund, Ledamot
Gunnar Helgesson, Gehrmans Musikförlag, Ledamot
Mona Aghai, RMV Publishing, Ledamot
Martin Ingeström, Universal Music Publishing AB, Ledamot
Lars Karlsson, Warner/Chappell Music Scandinavia, Ledamot

Revisorer och revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2019:
Gunilla Wernelind, KPMG, Ordinarie auktoriserad revisor
Gustaf Petersson KPMG, auktoriserad revisorssuppleant
Per Jonsson, Warner/Chappell Music Scandinavia, Ordinarie förtroendevald revisor
Örjan Klintberg, Wessmans Musikförlag, förtroendevald revisorssuppleant

Valberedning för verksamhetsåret 2019:
Rebecca Edwards, Universal Music Publishing AB, sammankallande
Christoffer Westerlund, Cosmos Music Publishing
Kattis Bångstad Balenius, Sony/ATV Music Publishing
Fredrik Zmuda, The Bank