2022.04.26
Beslut på Musikförläggarnas stämma 2022

Musikförläggarnas årsstämma beslutade att uppdatera stadgarna med en ny omsättningstrappa för serviceavgifterna.

Stämman fattade även beslut om styrelsens ansvarsfrihet för året som gått samt godkände årsredovisningen för 2021.

Musikförläggarnas styrelse består av:
Kerstin Mangert, Arctic Rights - ordförande
Filiz Erat Edhlund, Gehrmans Musikförlag - vice ordförande
Jonas Eriksson, Cosmos Music Publishing - skattmästare
Atena Banisaid, Sony Music Publishing - ledamot
Erika Eriksson, Extreme Music Publishing - ledamot
Niclass Björlund, Edition Björlund - ledamot
Mona Aghai Berg, RMV Publishing - ledamot
Martin Ingeström, Universal Music Publishing - ledamot
Lars Karlsson, Warner Chappell Music Scandinavia - ledamot

Revisorer och revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2022:
Malin Nilsson, BDO Mälardalen - ordinarie auktoriserad revisor
Sara Königslehner, BDO Mälardalen - auktoriserad revisorssuppleant
Per Jonsson, Warner Chappell Music Scandinavia - ordinarie förtroendevald revisor
Örjan Klintberg, Wessmans Musikförlag, förtroendevald revisorssuppleant

Valberedning för verksamhetsåret 2022:
Peo Nylén, Cosmos Music - sammankallande
Fredrik Zmuda, ALOADED
Isabella Mariano, TEN Songs