2018.09.13
Europaparlamentet röstade ja till det nya upphovsrättsdirektivet

Under onsdagen röstade Europaparlamentet om det nya upphovsrättsdirektivet. Det blev ett mycket efterlängtat och starkt ja, 438 parlamentariker för och 226 emot.

Direktivet syftar till att skapa en bättre reglerad digital marknad i Europa och innehåller bestämmelser som, efter många år av missförhållanden, kommer att jämna ut styrkeförhållandet mellan IT-plattformar som Youtube och upphovsrättsinnehavarna. Sedan 2001 har rättighetshavarna lidit av föråldrade regler (Safe Harbour) som säger att IT-plattformar inte kan hållas ansvariga när upphovsrättsskyddat material sprids om det är uppladdat av användarna.

I och med det nya direktivet förflyttas det juridiska ansvaret från användarna till IT-plattformarna. De kommer alltså att behöva lösa licenser för det skyddade materialet, till exempel musiken, som sprids i tjänsten.

Musikförläggarnas VD Elisabet Widlund Fornelius kommenterar omröstningen så här:

– Äntligen kan pengarna hamna i rätt fickor! Istället för att bara hamna i de amerikanska IT-jättarnas fickor, kommer de delas med innehållsskaparna. Ett stort fel i en tjugo år gammal lag (Safe Harbour) håller äntligen på att rättas till.

– Nu backar hela Europa upp oss och det kommer att stärka vår position väldigt mycket. Vilket är helt rätt, för användarna vill ha det här materialet och det är det som genererar pengar och besök till sidorna. Jag är säker på att det kommer att märkas i licensförhandlingar redan nu.

Vad händer i EU nu?
Lagförslaget kommer att förhandlas mellan Europeiska rådet, Europakommissionen och Europaparlamentet. Därefter går det tillbaka till parlamentet för omröstning. Efter det följer implementering i svensk lag.

Läs mer:
Sammanfattning av omröstningen och Elisabet Widlund Fornelius kommentar i Musikindustrin
Stim bemöter missförstånden om lagförslaget 
Musikförläggarna och 20 andra kulturorganisationer i debattartikel om IT-jättarnas lobbymetoder
Musiktechforskaren Daniel Johansson förklarar direktivet i Musikindustrin.se
Läs lagtexten i förslaget som röstades igenom (Rapportör Voss version av lagtexten finns under 137 – 161)
Stims VD Karsten Dyhrberg Nielsen kommenterar resultatet av omröstningen