2009.09.28
Notpoolen AB startar nytt musikförlag

Mars Music AB är namnet på det nya musikförlag som Lars Wiggman, en verklig nestor i branschen med sina 32 år hos Air Chrysalis Scandinavia (tidigare Air Music Scandinavia) och nästan 6 år som VD för Bonnier Music Publishing, startar tillsammans med NotPoolen AB. Mars Music kommer huvudsakligen att förvärva förlagsrättigheter och sprida verken i bolagets kataloger på bred front business-to-business i Norden och hela världen.

NotPoolen med sitt dotterbolag Notfabriken Music Publishing är marknadsledande i Norden när det gäller produktion, marknadsföring och distribution av noter i alla format, från digitalt till pianostämmor och böcker. NotPoolen AB bildades år 2000 som en nätbutik för digital försäljning av noter av Urban Dahlberg och Bengt Jaller (en av huvudaktörerna i MQ). Efter att NotPoolen tillsammans med Ingemar Hahne och Peter Lindkvist förvärvat Warner Chappell Scandinavia’s notverksamhet bildades Notfabriken Music Publishing år 2002.

Lars Wiggman:
Detta är en verklig utmaning men samtidigt en naturlig omstart för mig, inom en spännande bransch med människor som jag i åratal har känt och respekterat för deras yrkesmässiga och personliga kvaliteter.

Urban Dahlberg:
Bildandet av Mars Music är en naturlig och mycket spännande utveckling för NotPoolen/Notfabriken och jag kan inte tänka mig en bättre kompanjon för detta ändamål än Lars Wiggman, som jag haft glädjen att jobba med i olika sammanhang sedan tidigt åttiotal, och dessutom kan räkna som en av mina bästa vänner.