2015.05.25
Ny kollektiv modell för musik i film- och tv-produktioner

Den 1 juni lanserar NCB (Nordic Copyright Bureau) en ny modell för licensiering av musik i film- och tv-produktioner. Modellen har arbetats fram i dialog med alla nordiska musikskaparorganisationer och musikförlag och är i praktiken en överenskommelse om vem som licensierar vad.

– Vi är riktigt glada över denna nya modell. Nu blir det enklare för de som vill använda musik att få tillstånd och lättare att räkna ut hur mycket det kommer att kosta, säger Gina Rosland Eide, Client Relations Manager på NCB, och fortsätter:

– Det är ett välbehövligt första steg för att förenkla hur musik licensieras till film och TV.

Förenklingen av modellen gör att det också blir lättare att bedriva en effektiv marknadsövervakning.

– Vi har ett stort ansvar att följa marknaden och se till så att all musikanvändning blir licensierad och betald för. Samförstånd kring denna nya modell gör att vi på ett säkrare sätt kan kontrollera att detta sker som det ska, säger Gina.

Ny kollektiv modell för musik i film- och tv-produktioner

Enligt den nya modellen kommer rättighetshavarna själva att licensiera musik till reklam- och spelfilm samt övriga produktioner som är avsedda för kommersiell distribution. NCB kommer att licensiera TV-produktioner samt alla produktioner som inte är avsedda för kommersiell distribution, eller som Gina uttrycker det: ”mindre produktioner där royaltybeloppet per licens är avsevärt mycket lägre än för en spelfilm”.

För några typer av musikanvändning kommer det att finnas avtal om minimumpris. Om NCB mottar en förfrågan om sådan användning kommer rättighetshavarna att bli kontaktade av NCB. Rättighetshavarna kan då välja att acceptera användningen till minimumpris, acceptera användningen till ett högre pris eller avvisa användningen. Denna procedur gäller för musikanvändning i TV-drama, dokusåpor, leading motive, TV-vinjetter samt ”trailer out-of-context”.

NCB licensierar:

  • TV-produktioner
  • Kortfilm (icke-kommersiell distribution)
  • Dokumentärfilm (icke-kommersiell distribution)
  • Undervisningsproduktioner
  • Skolprojekt

Rättighetshavarna har själv möjlighet att licensiera:

  • Spelfilm
  • Reklam
  • Kortfilm (kommersiell distribution)
  • Dokumentärfilm (kommersiell distribution)

Läs mer om modellen och se NCB:s prislista på: www.ncb.dk/synch


Stim och NCB kan hjälpa dig!
En viktig del av trepartsöverenskommelsen mellan NCB, upphovspersonerna och musikförlagen är att NCB också ska ha kapacitet att ge service till de rättighetshavare som inte själva önskar förhandla med reklam- och filmproducenter.

Om du önskar att NCB licensierar din musik i dessa fall kan du höra av dig till Stims förlagsservice, så förmedlar de kontakten.

Kontakta Stims förlagsservice här: forlagsservice@stim.se