2011.11.16
Ny medlem: AUX Publishing

Välkomna till SMFF. Vilka är ni och vad gör ni?
- Tack! Vi är ett förlag som förvaltar samtliga rättigheter för ett stort antal kataloger inom produktionsmusikområdet. Produktionsmusik är specialskriven musik anpassad för olika typer av medier, t ex TV-reklam, TV-serier, företagspresentationer, mobilteknik, web- TV, m. m. Kort kan man säga att AUX är musik till alla medier där clearandet går snabbt och enkelt.

Bolaget AUX Publishing AB grundades av Patrik Hinrichs och Pernilla Österberg 2008. Patrik kommer närmast från BMG Production Music AB (numera UNIPPM) där han agerade som Scandinavian Manager under åren 2001-2007. Pernilla har en gedigen kunskap och erfarenhet av skapande av production music och tillhör idag en av de få kvinnliga kompositörer som skriver production music, utöver sitt agerande som förläggare hos AUX.

Vad tycker ni är er viktigaste uppgift?
Att förse våra kunder med kvalitativ musik och att kunna hjälpa kunderna visualisera musiken - oavsett media. Production music är byggd för just detta ändamål.

Vad har ni för förväntningar på SMFF?
Att kunna ta del av det stora nätverk av kollegor där vi på ett aktivt och kreativt sätt kan skapa de bästa förutsättningarna för samtliga parter där musik används. För oss är det även viktigt att kunna använda oss av den kompetens som SMFF och dess medarbetare står för.

Besök AUX Publishing på webben: www.auxpublishing.se